Riksantikvaren Jørn Holme har talt: Veiene på 40 stk blir fredet for å ivareta en viktig del av vår felles samferdselshistorie, de viser ingeniørkunst og ulike tekniske løsninger i ulike perioder.

Dette er egentlig noe vi motorsyklister liker for da blir de flotte svingen fortsatt tatt vare på men problemet blir vel kanskje at vi må krangle om plassen med campingbiler.Av: Mona Forsnes

Seniorrådgiver Liv Marit Rui i Statens vegvesen sier at halvparten av veiene som nå blir fredet er nedlagt og blir ved fredningen bevart for ettertiden. Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle de fredede veiene. Planene angir hva som er tillatt å gjøre og ikke. Den andre halvparten består av cirka 140 kilometer veier som er i drift. Etter hvert blir det satt opp skilt og informasjonstavler ved de fredede veiene.

Disse veiene er fredet i region Sør:

Lavoll-Flikkeid, Flekkefjord kommune
Flere generasjoner veier som ble bygd som en del av Vestlandske hovedvei i 1842.

Fånefjell, Bygland kommune
Viser tre ulike måter å forsere Fånefjellet på. Veien fra 1842 er svært bratt og med skarpe svinger, veien fra 1923 går i delvis halvtunnel rundt fjellet, mens tunnelen fra 1962 går gjennom fjellet.

Lierbakkene, Lier kommune
Den eldste veien her er fra 1665. Motorveien er en av de første i landet.

Daleheftet – Neset, Vennesla kommune
kompensasjon for Setesdalsbanen som ble nedlagt i 1962.

Storbrua – Rislandsfeta, Åmli kommune
Ligger delvis i den nedlagte jernbanetraséen etter Åmli-Treungen-banen, som var i drift til 1968.

Korketrekkeren, Modum kommune
Denne veien fra 1923 viser et nytt behov for planskilte kryssinger av jernbanen og slakere stigning.

Veien – Hønefoss, Ringerike kommune
Tidlig eksempel på gang/sykkelvei i Norge.

Disse veiene er fredet i region Øst:

Strynefjellet, Skjåk og Stryn kommuner
Gamle Strynefjellsveg er et godt bevart eksempel på vei fra slutten av 1800-tallet. Den nye veien er fra 1978.

Mesnadalsarmen, Lillehammer kommune
Ble bygd til OL på Lillehammer. Ved utformingen har man søkt å få til løsninger som skulle tilføre stedet noe positivt.

St.Halvardsgate/Strømsveien, Oslo kommune
Den eldste bevarte hovedveien til/fra Oslo, med en brukstid på minst 800 år.

Onsvegen – Gjølstad, Vestby kommune
Motorvei med midtdeler fra 1999.

Berbyvegen, Halden kommune
Typisk eksempel på en 1880-talls chaussé. Den første landbaserte grenseovergang mellom Norge og Sverige i denne delen av Østfold.

Disse veiene er fredet i region Midt:

Nordfosen, Osen kommune
Et typisk eksempel på en forbindelsesvei langs kysten. Erstattet i sin tid båtforbindelse.

Flatmark Skiri, Rauma kommune
Veimiljø i et av Romsdalens trangeste partier. Chaussée fra
1869 og kjørevei fra 1923.

Carl Johans vei, Verdal kommune
Helhetlig og godt bevart vegstrekning på 17,5 km, som sto ferdig i 1835, med flere tidstypiske steinhvelvbruer.

Geirangervegen, Stranda kommune
Var et av Norges største veianlegg da den ble bygd. Vegdirektør Krag fikk gullmedalje for veien på verdensutstillingen i Paris i 1900.

Atlanterhavsveien, Eide og Averøy kommuner
Veien slynger seg over øyer, holmer og sund helt ute ved havet. Valgt ut som Nasjonal turistveg og kåret til århundrets byggverk.

Disse veiene er fredet i region vest:

Borgund, Lærdal kommune
Flere generasjoner veier over Filefjell. Vindhellavegen fra 1843 er et monument over ingeniørkunst og vegbyggingsteknikk.

Seltunåsen, Lærdal kommune
Fortsettelse av veiene i Borgund. Stor opplevelsesverdi og et meget godt bevart eksempel på hovedveier fra 1800-tallet.

Røldal, Odda kommune
Veimiljø med flere generasjoner veier i overgangen mellom dal og høyfjell, blant annet opp Austmannalia.

Haukeli, Vinje og Odda kommuner
Tre generasjoner veier: Høgfjellsveien fra 1874, Dyrskar med en av landets eldste veitunneler og helårsveien fra 1968.

Lærdal, Lærdal kommune
Omkjøringsveien i Lærdal er et godt eksempel på hvordan gjennomgangstrafikken ledes utenom tettstedene.

Stalheimskleiva, Voss kommune
En av landets første veier bygd etter de nye veitekniske krav som kom omkring 1850, den såkalte chausséen.

Tokagjelet, Kvam kommune
Veien fra 1907 ligger i dag som fire parseller utenfor dagens tunneler på riksvei 7.

Måbødalen, Eidfjord kommune
Et godt eksempel på veiingeniørkunst og formidler norsk veihistorie fra begynnelsen av 1900-tallet.

Disse veiene er fredet i region nord:

Børselvfjellet, Lebesby og Porsanger kommuner
Den siste strekningen på riksvei 50 som ble åpnet. Dermed var Norge endelig bundet sammen med en vei.

Kobbevåg, Hasvik kommune
Et veimiljø som viser tre generasjoner av veier som ligger tett på hverandre.

Gammelvegen i Øksfjord, Loppa kommune
Veien er en chaussé, med maksimalt stigningsforhold 1:20.

Efjordanlegget, Ballangen kommune
En typisk representant for veiene som ble bygd som kompensasjon for en jernbane som aldri kom.

Sulitjelmavegen, Fauske kommune
Det eneste bindeleddet til veien ble bygget i 1972. Den ble bygd som kompensasjon for jernbanen som ble nedlagt og følger den tidligere jernbanelinjen.

Kilde: vg.no

Facebook-kommentar