2AA_7900

 

Med NMCU som pådriver har det i lang tid blitt jobbet hardt for at deltakerne på førerutviklingskurs skal slippe å forholde seg til Vegtrafikklovens fartsbegrensninger når de deltar på kurs på f.eks Rudskogen, ACR eller Vålerbanen med registrerte motorsykler. Nå kan det se ut som om man er et skritt nærmere en løsning på et relativt byråkratisk problem.

 

Tekst: Claus Diseth

 

NMCU ønsker seg samme løsning som den SMC (NMCUs svenske søsterorganisasjon) har hatt i mange år: Deltakerne på storbanekurs i regi av svenske SMC School er fullt forsikret samtidig som myndighetene ikke setter noen fartsbegrensning. På norske kurs er det i dag slik at man (i alle fall i teorien) må forholde seg til Vegtrafikkloven og dermed ikke får kjøre fortere enn 80 kilometer i timen.

 

VIKTIG FORDI…?

NMCU sier følgende om bakgrunnen for sitt ønske om «fri fart» på banekurs med registrerte sykler:

«En stor del av de alvorligste MC-ulykkene skyldes ekstrematferd. En del av denne ekstrematferden er ulykker med «hissige» motorsykler i høy hastig. Derfor peker den nye Nasjonal strategi for MC og moped på alternative, trygge arenaer for motorsyklister som ønsker å teste grensene sine.

Men i stedet for rene banedager (trackdays) kunne NMCU tenke seg å adoptere den svært vellykkede modellen til vår svenske søsterorganisasjon SMC, der man siden 2005 har holdt TS-kurs for skiltsykler på storbane i fire steg – helt uten fartsbegrensninger og med full kasko!»

 

GOD DOKUMENTASJON

Og SMC har relativt god dokumentasjon for at kursopplegget virker. Som NMCU skriver:

«SMC har nærmere 15.000 kursdeltakere per år og mener å kunne dokumentere at antall alvorlige ulykker med sportssykkel på vei har gått ned siden 2005. SMC kan dokumentere at det nesten aldri skjer alvorlige ulykker på bane. Når det gjelder forsikring er det klart at kaskoskadene har økt, men at store utbetalinger til invaliditet har minsket.».

 

LANG VEI

For å få til samme modell i Norge, samarbeider NMCU med Norges Motorsport Forbund (NMF), KNA, Bilsportforbundet og en rekke andre organisasjoner, samt de registrerte arrangørene av godkjente førerutviklingskurs (som f.eks politiets Tango MC og Bikeport). En rekke møter har blitt holdt det siste året – det siste så sent som 15. desember i år. Og Morten Hansen i NMCU er klar på at det er en lang vei å gå dersom dette skal bli en realitet.

 

TO HOVEDPROBLEMER

I følge generalsekretær Morten Hansen i NMCU er det særlig to hovedområder som kan by på store utfordringer:

– At det for det første er absolutt nødvendig med et tillegg om førerutviklingskurs under unntaksreglene i Vegtrafikklovens §6. En slik lovendring må gjennom Stortinget og dessuten ut på en bred høring. Denne prosessen vil ta minimum et år. Dessuten må vi være forberedt på at mange tunge høringsinstanser (som f.eks Trygg trafikk) vil ha store innvendinger mot endringen.

– Deretter må lovendringen forankres i en forskrift. Det mest naturlige er å lage et tillegg i Motorsportforskriftens §3 (slik NMF har foreslått), eller alternativt lage en helt ny forskrift for Førerutviklingskurs på bane.

 

HELSIKES VIKTIG

I et notat til NMCUs samarbeidspartnere i denne saken, skriver Hansen blant annet:

– I forberedelsen til lovendringen må vi (NMCU) sende inn omfattende dokumentasjon på SMC Schools kursopplegg i Sverige og statistikk som viser at ekstrematferdsulykkene blant vanlige motorsyklister har gått ned i løpet av de 10 årene SMC har hatt sitt kursopplegg. Jeg tror vi kanskje skal klare det. Dessuten krever lovendringen dokumentasjon på en sterk forpliktelse fra forsikringsbransjen i Norge. Jeg tror vi kanskje skal klare det også.  Men dette krever heliskes mye jobb fra vår side, så om dokumentasjonen blir avvist, eller høringsinstanser har så sterke innvendinger at saken stopper i Stortinget, vil NMCU på et eller annet tidspunkt hive inn håndkledet. Dette er tross alt ikke det viktigste trafikksikkerhetstiltaket vi jobber med.

Facebook-kommentar