Stoppie-GSX-R-1

FULL BREMS: Prøveordningen med todelt førerprøve for motorsykkel er opphevet, bare et snaut år etter at den ble innført.

 

Akkurat i tide til årets motorsykkelsesong har Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet bestemt seg for at det er full stopp med todelt førerprøve for motorsykkel.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) var blant de som kjempet hardest mot den todelte prøven før den ble innført som en prøveordning, og som har argumentert tyngst for å få den opphevet. Nå har departement og direktorat tatt til fornuft, og fra sesongstart i år blir det vanlig, samlet førerprøve.

 

TUNGVINDT

Ordningen med todelt førerprøve ble innført våren 2015, og innebar at motorsyklistene måtte igjennom en teknisk/praktisk kjøreprøve, og bestå den, før de fikk prøve seg ute i trafikken. Ved mange trafikkstasjoner ble dette gjort ved at man tok kjøregårdstesten én dag, for deretter å måtte bestille ny time for den trafikale oppkjøringen. For mange medførte dette ekstra utgifter, flere dager fri fra jobb eller skole, transportkostnader og ekstra kostnader ved leie av sykkel hos kjøreskole.

Prøveordningen ble innført med den begrunnelse at Statens vegvesen ønsket å kvalitetssikre at kandidatene hadde tilfredsstillende tekniske ferdigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig – etter det som kalles «Trinn 2» i opplæringsløpet. Men i praksis ble det aldri slik: Den tekniske kjøregårdsprøven ble først gjennomført når opplæringsløpet var ferdig.

 

UNDERGRAVER TILLIT

I et av sine innspill til Samferdselsdepartementet har NMCU sagt følgende:

«Så vidt NMCU kjenner til har de aller fleste ferdighetsprøver vært gjennomført etter endt opplæringsløp. Derfor stusser vi litt over at Statens vegvesen kan hevde at todelt prøve har forbedret det kjøretekniske ferdighetsnivået i 2015. Dersom Statens vegvesen ønsker å innføre krav om ferdighetsprøve etter trinn 2 i opplæringen, reiser man i realiteten tvil om trafikklærernes evne/vilje til å følge intensjonene i den trinnvise opplæringsmodellen vi har i Norge. Denne modellen har jo har en innebygd kvalitetssikring ved at en elev ikke skal flyttes til neste trinn i opplæringen før han har tilstrekkelig trinnkompetanse, og at dette skal avgjøres i veiledningstimen på slutten av trinnet».

 

BEGRUNNELSEN

Den faglige begrunnelsen for innføring av todelt førerprøve, var altså at dette skulle være et virkemiddel for å sikre et tilstrekkelig ferdighetsnivå på et tidlig tidspunkt i opplæringsforløpet. Hvilket forsåvidt innebar at Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ikke stolte på at landets kjørelærere gjorde en god nok jobb med elevene sine. Til dette har NMCU følgende kommentar:

«Den norske opplæringsmodellen er basert på faglig tillit mellom opplæringsbransje, myndigheter og førerkortkandidater. Det er derfor alvorlig dersom Statens vegvesen nå finner grunn til å tro at opplæringsbransjen har begynt å misbruke denne tilliten. NMCU må imidlertid si at vi synes det er litt merkelig at MC-lærerne plutselig skulle ha begynt å bli slepphendte med kravet til kjøreteknisk kompetanse. I oppsummeringen av opplæringen som ble innført i 2005 har jo nettopp MC-lærerne blitt berømmet for sin faglighet og entusiasme, og at dette har gjort at den norsk opplæringsmodellen har fungert bedre i klasse A enn i andre klasser».

 

VERDENS UNDERGANG?

Bikeport er kjent med at NMCU har hatt tildels heftige debatter med Statens vegvesen om todelt førerprøve, og ikke minst om den trafikksikkerhetsmessige effekten av en slik ordning.

«Man kan godt si at todelt praktisk prøve kanskje ikke er verdens undergang, og at kommende generasjoner av motorsyklister antagelig vil kunne leve med den ekstra kostnaden og det ekstra bryderiet som ordningen medfører. På den andre siden synes NMCU at vi forbrukere må kunne kreve at endringer som gir oss merkostnader bør har en klar faglig begrunnelse. NMCU har en lang historie på å gi helhjertet støtte til fornuftige endringer som øker trafikksikkerheten, men som vi har argumentert for over synes vi ikke at Statens vegvesen har greid å forklare hvordan todelt prøve gir en slik effekt.

Derfor har NMCU i et notat til Samferdselsdepartementet anbefalt at prøveordningen med todelt praktisk MC-prøve bør avvikles før MC-sesongen i 2016 starter, og heller settes på vent til påstanden om dårlig kjøreteknisk MC-opplæring er bedre dokumentert og realitetsbehandlingen av framtidig tjenestetilbud er kommet litt lengre. Så gjenstår det å se om samferdselsminister Solvik-Olsen er enig med oss», skriver NMCU i et innspill i saken.

 

INGEN KOMMENTARER

Det var en representant for Statens Vegvesen, Region Sør som først slapp nyheten fredag ettermiddag om at det er bom stopp for todelt førerprøve fra sesongstart i 2016. Bikeport har vært i kontakt med pressevakten i Samferdselsdepartementet for å få tilgang til et vedtak som åpenbart må være fattet. Pressevakten har videreformidlet vårt spørsmål til «rette fagfolk i departementet», men vi har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

NMCU – som høringsinstans i saken – kan ikke kommentere vedtaket som er fattet, før det er offisielt. Det vil trolig skje tidlig neste uke.

 

 

 

Facebook-kommentar