Honda har annonsert at de vil legge ned sin eneste fabrikk i USA som ligger i Marysville, Ohio.

Fabrikken åpnet i 1979, og har på disse 30 årene produsert mer enn 1 million Honda Goldwing.

Honda Goldwing har vært den eneste Honda som har vært produsert i USA. Når fabrikken i Marysville nå legges ned og flyttes til Japan, vil alle Honda som selges i USA være importert.

Beslutningen er ikke begrunnet spesielt, men har trolig med kostnadsbesparelser å gjøre. Det er ikke kjent hvilke avtaler de ansatte på Hondas fabrikk i USA får ved nedleggelsen.

Facebook-kommentar