Hver 4 alvorlige personskade If får innmeldt, er en motorsykkelulykke. Vanligste skadeårsak er kollisjonsulykker mellom MC og bil, og i 8 av 10 tilfeller har bilen skyld. Liten synlighet er et stort problem. Derfor mener vi i If at gult må inn i motorsykkelbekledningen.Av: Mona Forsnes

Dersom det er så soleklart at gule vester hadde forhindret de mange tragiske kollisjonsulykkene mellom bil og MC hadde nok NMCU gått ut med en klar anbefaling til motorsyklistene for lenge siden.

If henviser til forskning:

Forskning viser at synsevnen hos mennesket er mest følsomt for sitrongule farger, og at kombinasjonen av svart og gult faktisk er mest synbart. – Vi mener derfor at gult nå må med i skinnbekledningen til MC-folket. Å kjøre MC i svart skinndress er faktisk like farlig som å gå i mørket uten refleks, sier Ulf Larsen, skadesjef i Personskade i If.

Kundebrevet fra If kan leses her

På NMCU sine nettsider kan vi lese:

Det er en åpenbar fordel å bruke en regndress med fluoriserende farger på skuldre og armer når det er tåke og regn – særlig når man kjører i vassføyka på motorvei og blir tatt igjen av raskere trafikk. Det er også en fordel å ha en gul vest med reflekser under salen i fall man skulle få motorstopp på en vei med mye trafikk.

Det må imidlertid stilles spørsmålstegn ved om det å alltid å bruke gul vest kanskje kan få MC-førerne til å føle en falsk trygghet og derfor bli sløve i forhold til egne kjørestrategier – strategier vi av erfaring vet virker:

  • Som for eksempel å søke blikkontakt med bilføreren og se etter om hjulene på bilen er i bevegelse.
  • Eller foreta fartsavpassing, innta bremseberedskap og plassere seg synlig i kjørefeltet.
  • Eller foreta sideforflytninger i forhold til faste punkter i bakgrunnen når man ser at en mulig konfliktsituasjon oppstår.

NMCU vil imidlertid sterkt advare mot innføring av et påbud om å alltid å bruke gul vest når man kjører motorsykkel:

  • For det første kan påbud gjøre at motorsyklistene og mopedførerne helt feilaktig får hovedansvaret for et trafikksikkerhetsproblem som oftest er forårsaket av bilførere. Og det er et allment akseptert prinsipp at den som forårsaker et problem også har hovedansvar for å løse det.
  • For det andre frykter vi at et påbud om gule vester kan føre til at motorsyklister og mopedførere får avkorting i et forsikringsoppgjør dersom man ikke har brukt slik vest.
  • For det tredje vil et påbud skape store problemer i forhold til utenlandske motorsyklister som er på ferietur i Norge

Ta en tur innom nmcus nettsider for å lese alt

Facebook-kommentar