GODKJENT: Arctic Circle Raceway er den eneste banen i Norge FIM har gitt A-status.

GODKJENT: Arctic Circle Raceway er den eneste banen i Norge FIM har gitt A-status.

Det internasjonale motorsykkelforbundet – FIM – er ikke spesielt imponert over banen på Rudskogen. En inspeksjon nylig ga Norges nasjonalanlegg for motorsport kun en såkalt «B-godkjenning».

 

Tekst: Claus Diseth

Foto: Gary Bailey og Claus Diseth

 

Den eneste banen i Norge som har fått FIMs nest høyeste godkjenning (den høyeste godkjenningen er det bare baner som brukes i MotoGP som får), er det smått utskjelte Arctic Circle Raceway (ACR) utenfor Mo i Rana som fikk. Både Rudskogen og Vålerbanen fikk den dårligere B-godkjenningen.

 

Og det betyr…?

Det betyr at anlegget som overtok ACR sin status som Nasjonalanlegg for motorsport (lenge før det nye anlegget på Rudskogen var ferdigbygget), delfinansiert av tippemidler og offentlige kroner øremerket motorsykkel, ikke kan brukes til internasjonal racing på øverste nivå. Det kan arrangeres åpne mesterskap med internasjonal deltakelse, men banen kan ikke avholde f.eks en runde i europamesterskapet eller andre såkalte status-stevner. Det står i grell kontrast til alt som ble sagt i søknadene før Rudskogen ble utpekt som nasjonalanlegg, og i festtalene etter at tildelingen var et faktum.

 

Sikkerheten for dårlig

Den fullstendige rapporten fra FIMs banekontrollør legges frem på FIME-kongressen i Krakow første helgen i juli, men BikePort kan allerede nå avsløre at FIMs representant nærmest slakter Rudskogen når det gjelder førernes sikkerhet. Det gjelder avkjøringssoner, autovern alt for tett inntil banen, og asfalterte avkjøringssoner i stedet for sandfeller. Dessuten er FIM kritiske til hvordan Rudskogen har prioritert. Blant annet nevnes pengebruken i forhold til nye pit-bokser på 90 kvadratmeter i stedet for å øke sikkerheten for førerne. FIM er dermed på linje med de førerne som i fjor nektet å kjøre løp på Rudskogen før sikkerheten ble tilstrekkelig ivaretatt. Blant annet uttalte norgesmester Thorvald Sæby til VG at banen på et eller annet tidspunkt kom til å koste noens liv på grunn av manglende sikkerhet.

 

Dette sier NMF

President Roy Wetterstad i NMF er kjent med rapporten fra FIM.

– Så vidt jeg skjønner foregår det en trinnvis utvikling på Rudskogen. Det ble foretatt noen justeringer og utbedringer i fjor, og dette arbeidet fortsetter i år, sier han.

Rudskogens problem, slik BikePort.no oppfatter det, er at bane-eierne nå har tatt opp lån for å finansiere byggingen av nye pitbokser i påvente av de utestående tippemidlene. Og at det slett ikke er sikkert at de tippemidlene utbetales, rett og slett fordi intensjonene ikke oppfylles (internasjonal godkjenning). Om tippemidlene ikke utbetales, står Rudskogen i fare for å gå konkurs.

 

Oppdatering

NMF-advokat Geir Lilletvedt er særdeles lite fornøyd med hvordan BikePort har håndtert denne saken.

– Det eneste som er korrekt i det dere har skrevet, er at Rudskogen har fått B-status. Ellers er alt annet løgn og fanteri, sier Geir Lilletvedt.

– Den foreløpige rapporten vil bekrefte om Bikeports kilder tar feil, og at det du sier er korrekt. Kan vi få se den foreløpige rapporten?

– Nei. Sier Lilletvedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook-kommentar