Trygg Trafikk er ute med tallene for omkomne i september i år 2012. Statistikken for omkomne motorsyklister står fortsatt ”stand by”, noe vi er glad for å lese.

 

Tall og informasjon fra Trygg Trafikk

 

118 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2012. Det er 13 færre enn på samme tid i fjor.

 

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2012 er åtte. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 13. Dette ble også det endelige tallet for september 2011.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.   I løpet av årets første ni måneder har 118 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode i 2011 mistet 131 personer livet på norske veier.

 

Tallene for september fordeler seg på fem bilførere, en mopedist, en fotgjenger og en andre (olabil).
Av de åtte omkomne ble seks drept i utforkjøringsulykker, en ble påkjørt og en forulykket i kollisjon med annet kjøretøy.

 

Av de åtte omkomne var seks menn og to kvinner.

 

September 2012 fordeling ulykkestall

 

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

Fordeling September Hittil i
trafikantgrupper
2012 2011 2012 2011
Bilførere 5 10 60 64
Bilpassasjerer 0 0 16 25
Motorsyklister 0   0   15   12
Mopedister 1   0   4   4
Syklister 0 1 10 11
Fotgjengere 1 2 11 12
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 2 3
SUM 8 13 118 131
Fordeling September Hittil i
fylker
2012 2011 2012 2011
Østfold 2 1 5 5
Akershus 0 0 13 4
Oslo 1 3 5 6
Hedmark 1 0 8 7
Oppland 1 0 5 12
Buskerud 0 2 7 10
Vestfold 0 0 5 4
Telemark 0 2 6 6
Aust-Agder 0 0 4 1
Vest-Agder 0 0 4 3
Rogaland 2 0 12 8
Hordaland 0 2 11 14
Sogn og Fjordane 0 0 2 6
Møre og Romsdal 0 1 7 5
Sør-Trøndelag 0 0 4 4
Nord-Trøndelag 1 0 3 7
Nordland 0 1 8 8
Troms 0 1 9 14
Finnmark 0 0 0 7
SUM 8 13 118 131

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Facebook-kommentar