Strikkhopp-MC-1

 

Er vi motorsyklister en egen rase med et sterkt dødsønske når vi våryre vrir om og starter motorsykkelen hver vår?

 

Hvor mange av de ca 120 000 motorsyklister tenker at de starter på ”scratch”, passe rusten etter noen måneder i bil, for så å tro at de milene man kjørte i fjor fortsatt ligger ”latent” i kroppen?

 

Manglende muligheter til å delta?

Det finnes nærmere 50 muligheter fra april måned og langt ut i sesongen der en motorsyklist enten kan delta på rustløserkurs, oppfriskningskurs eller førerutviklingskurs. Men, hvor mange gjør det av de som har førerkortet?

 

Har vi ikke råd til å delta?

Mange motorsyklister bruker langt over 100 000.- på en ny sykkel, setter mer enn gjerne på ny potte som gir det ”lille” ekstra, casher ut sikkerhetsutstyr for å beskytte oss selv fordi vi er en utsatt gruppe, men å bruke noen få lapper hvert år for å sette fokus på sine egne kjøreegenskaper, er vi ikke like villig til å gjøre?

 

Grunner som brukes for ikke å delta:

-For dyrt!

-For tidlig!

-For kaldt!

-For stor motorsykkel!

-For liten motorsykkel!

-For gammel!

-For ung!

-Jeg kan kjøre!

-Det regner!

-Har ikke tid!

-Vil ikke vise andre hvor ”dårlig” jeg kjører!

 

Er dette gode unnskyldninger for ikke å delta på et slikt arrangement? Selv er jeg medlem i en klubb som tilbyr rustløserkurs gratis til sine medlemmer. Vi har nærmere 700 medlemmer men hvor mange ble med? Nesten 20 førere….

 

Motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet

NMCU og Trygg trafikk gjennomførte en helt åpen, web basert spørreundersøkelse der et elektronisk spørreskjema ble lagt ut her på nettstedet til NMCU. Undersøkelsen lå ute i seks uker og til sammen 1728 motorsyklister sendte inn utfylt spørreskjema.

 

Mange av førerne var villig til å bruke ekstra penger på sykler med ABS men hva med sin egen kompetanse?

 

Et av spørsmålene i undersøkelsen var: Har du deltatt på etterutdanningskurs?

Overraskende mange har aldri deltatt på noen form for etterutdanningskurs. Her ligger det et enormt trafikksikkerhetspotensial. Kampanjer for førerutviklingskurs vil trolig ha stor effekt. Det er uten tvil viktig å kommunisere at kurs både gir økt trygghet og økt kjøreglede. Ikke minst er det viktig at kursinnholdet har fokus på både kjøreteknikk og kjørestrategier.

 

Les hele rapporten om Motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet

 

 

Analyse av døsulykker på motorsykkel

Statens vegvesen foretok en analyse av døsulykker på motorsykkel i perioden 2005-2009 i samarbeid med NMCU og Utrykningspolitiet (UP). Analysen viser at det er mange årsaker til hvorfor det skjer.

 

Det jeg vil nevne i forbifarten, er at mange av ulykkene der MC-føreren selv var skyld i ulykken var først og fremst forårsaket av kompetansemangel. Kompetansemangel i form av feilvurderinger var oftere årsak, enn mangel på kjøreteknisk kompetanse. Den mest ekstreme form for kompetansemangel var at man ikke hadde førerkort for motorsykkel. Hele 18% av de omkomne manglet MC-førerkort.

 

Her kan du lese hele rapporten

 

Dagens oppfordringen: Vær en bevisst motorsyklist og øk din egen kompetanse.

 

Årets terminliste finner du her

 

Facebook-kommentar