I 2001 hadde Norge færrest trafikkdrepte i Europa. Siden den gang har 25 av 30 europeiske land hatt en bedre utvikling enn oss, uten at ekspertene kan forklare hvorfor.Av: Mona Forsnes

Mens flere EU-land har halvert antall drepte i trafikken fra 2001 til 2009, er nedgangen betydelig lavere i Norge. Det viser tall fra den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC.

Hvert år presenterer de utviklingen på veiene i 27 EU-land, samt Norge, Sveits og Israel. Siden 2001 har alle disse 30 landene til sammen redusert antall omkomne med 36 prosent.

Økonomisk nedgang
Forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt har levert tallmateriale fra Norge til ETSC-rapporten.
– Vi ser ut til å sakke akterut, til tross for veldig lave tall i 2009. Skulle Norge vært på svensk nivå, måtte vi hatt under 180 omkomne i trafikken i fjor. Med 212 døde er det et stykke ned til det nivået, sier Elvik.

Han har ikke noe fiks ferdig svar på hvorfor nedgangen i Norge har vært svakere enn i sammenlignbare land.
– Men hvis jeg skal tenke høyt, vil jeg peke på noen forhold som er forskjellige i Norge og Sverige, sier forskningslederen.

Han nevner økonomi, utbygging av midtdelere og bilparken som tre mulige forklaringer.
– Sverige har blitt hardere rammet av finanskrisen enn oss. Vi vet at i økonomiske nedgangstider er det tradisjonelt færre ulykker. Svenskene har også et mye større motorveinett og langt flere strekninger med midtrekkverk, sier Elvik.

I nabolandet er veiene i utgangspunktet bredere enn i Norge. Dette gjør bygging av midtrekkverk på våre veier omtrent 10 ganger så dyrt, og langt mer tidkrevende.

– Jeg antar at når svenskene har bygd midtrekkverk der det er billig og enklest lar seg gjøre, vil arbeidet stoppe noe opp, sier Elvik.

Du kan lese mer på Trygg Trafikk sine internettsider.

Facebook-kommentar