hd_sturgis-871

MINDRE FYLL: Det er en mindre andel motorsyklister som omkommer i trafikken med alkohol i blodet, enn for bilførere. ILLUSTRASJONSBILDE: Claus Diseth

 

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt bygger på tall fra periden 2005 og frem til 2014

 

MC-SIKKERHET

Rapporten « Motorsykkelsikkerhet », utarbeidet av forskningsleder Alena Høye, ved avdeling for sikkerhet og miljø i TØI, viser at 12 prosent av motorsykkelførerne som mistet livet i ulykker mellom 2005 og 2014 hadde alkohol i blodet. Tilsvarende tall for drepte bilførere var 19 prosent. Alt i følge NTB (Norsk Telegrambyrå) som har gjennomgått rapporten.

 

HØY FART

Ikke overraskende er den klart viktigste medvirkende årsaken til at motorsykkelførere omkommer, høy fart. Dette gjelder i så mye som 44 prosent av sakene, i følge NTB. Rapporten slår også fast noe NMCU (Norsk Motorcykkel Union) har slått fast i mange år: Motorvolum eller effekt har ikke noe sammenheng med ulykkesrisikoen, ifølge rapporten.

 

HAR HJULPET

Det er også verdt å merke seg at ulykkesrapporten konkluderer med at bruk av hjelm har vist seg å redusere antall dødelige hodeskader med omtrent 60 prosent, både på motorsykler og på firehjulsmotorsykler. Og det er også gledelig at «ny» teknologi som ABS-bremser har vist seg å redusere antall personskadeulykker med omtrent 30 prosent.

Facebook-kommentar