KKD (Kulturdepartermentet) har nå bevilget midler til Rudskogen til utvidelse av roadracingbanen. Etter innspill fra Motorsportforbundet (NMF) og Bilsportforbundet (NBF) har KKD anbefalt utbetaling av midler når arbeidet settes i gang.Av: Mona Forsnes

Deler av den nye roadracingbanen skal stå ferdig til våren. Baneeier håper at de skal være ferdig med hele den nye traseen, om de rekker dette, men dersom de ikke blir ferdig skal banen være kjørbar på store deler av banen fra mai 2011.

Les mer på Motorsportforbundets nettsider.

Facebook-kommentar