MER RETTFERDIG AVGIFT: Anton Vestavik, salgs- og markedssjef i AS Kellox/Honda MC Norge kan vise til at alle 2017-modellene fra Honda er Euro 4-godkjent. Utslippstall for COX og CO2 blir i den forbindelse gjort tilgjengelig for forbrukerne. Dette er noe Vestavik håper kan bidra til å få endringer i avgiftene på motorsykler. FOTO: KELLOX AS

 

Etter innføringen av nye avgiftskrav for motorsykler fra 1. januar 2017 – de såkalte EURO4-kravene – krever MC-bransjen at myndighetene legger om til et mer rettferdig avgiftssystem for motorsykler.

 

TEKST: Claus Diseth

 

Omleggingen til EURO4 innebærer nemlig én viktig endring: Akkurat som i bilbransjen må motorsykkelprodusentene nå oppgi faktiske utslippstall; altså mengden Co2 og NOx som hver enkelt sykkel slipper ut.

 

VEKK FRA KUBIKK

På bilsiden har den særegne norske avgiftspolitikken i en tid vært basert på utslipp. Eller sagt på en annen måte: Jo mindre forurensing, jo lavere avgift. For motorsykler er avgiften fortsatt basert på kubikk og hestekrefter. Med andre ord: Desto mer hester og kubikk, jo dyrere motorsykkel. Og det er dette systemet MC-bransjen nå vil ha endret til et avgiftssystem som likestilles med personbil.

 

IKKE NYTT

Internt i MC-bransjen har dette systemet vært forutsett lenge. EU-direktivet som ligger til grunn for EURO4 har vært varslet i mange år. Men ordningen som pålegger fabrikantene å oppgi utslippstall kom altså først på plass i EU/EØS-området fra 1. januar 2017. Det gjelder for alle modeller over 125 kubikk. Men nå er «verktøyet» på plass, og bransjen mener det er på tide med en endring.

 

KRAFTIG REDUKSJON

Hva vil så en slik omlegging bety for oss som kjøper nye motorsykler? Kellox – som importerer Hondas motorsykler til Norge – har regnet på dette, og resultatet presenteres i en artikkel på Hondas hjemmesider (direktelink til artikkelen). Der kan vi blant annet lese:

«Dersom en motorsykkel som Honda NC 750 S var en bil, ville avgiftene reduseres fra 36.666 til 12.428 kroner. Det er en avgiftsreduksjon på hele 24.238 kroner som vil komme forbrukerne til gode ved at prisene kan gå tilsvarende ned. Dette er nemlig penger importørene ikke ser noe til, men som går direkte til statskassa».

 

MC STRAFFES

– Systemet straffer i dag de miljøvennlige motorsyklene, og MC er allerede et overbeskattet kjøretøy, sier sekretær Arve Lønnum i Motorsykkelimportørenes Forening (MCF).
Han og organisasjonen har jobbet med denne saken mot myndigheter og politikere siden 2009.

Til tross for en lang reise med løfter, omveier og motorstopp på veien, er det nå ting som tyder på at saken kan få fart på seg igjen. For forbrukerne kan det i så fall resultere i at de mest miljøvennlige motorsyklene blir vesentlig billigere, står det i artikkelen.

 

SETTER PRESS

– De nye reglene vil sette press på produsentene til å lage miljøvennlige og effektive motorer også i framtiden. Nå håper vi myndighetene følger opp med et mer rettferdig avgiftstrykk. Da kan forbrukerne få billigere motorsykler og bedre miljø, blant annet gjennom at flere velger MC som kjøretøy nummer to framfor bil, sier Anton Vestavik hos importør Kellox AS.

 

SAMMENLIGNBART

Artikkelen på Kellox sine hjemmesider har ett viktig tillegg til avgiftsberegningen hvor en NC 750 er brukt som eksempel.

«I eksempelet over har vi sett bort fra at Co2-utslipp på bil og MC måles i to ulike tester. Det er en kjent sak at målingene for MC stemmer med faktiske utslipp, mens bilenes utslippstall er mer ønsketenkning. Avgiftsreduksjonen på 24.238 kroner får vi allerede uten å ta hensyn til ulikt utslipp bak tilsynelatende samme tall. 100g Co2 er rett og slett ikke 100 g Co2 for bil og MC».

 

Facebook-kommentar