fjord2

 

Det er fortsatt håp for gigantprosjektet Fjord Motorpark på Karmøy. Flertallet i kommunestyret har bestemt seg for å se på saken på nytt.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Stridens kjerne er et kommunalt ekspropriasjonsvedtak gjort for å sikre anlegget nok arealer. I begynnelsen av forrige uke ble det kjent at Gulating lagmannsrett gav grunneierne medhold i sin klage på vedtaket, og felte Karmøy kommunes vedtak på en teknikalitet.

 

SPIKER I KISTEN?

Fra grunneiernes side ble dommen sett på som den siste spikeren i kisten for Fjord Motorpark. Nå kan det se ut som om det likevel blir omkamp om anlegget. Flertallspartiene i kommunestyret (Høyre, Fremskrittspartiet og KrF) har bestemt seg for at de vil ta ekspropriasjonssaken opp på nytt. Dette skjer trolig allerede 7. mars.

 

TEKNIKALITETER

I sann byråkratisk ånd er det ikke selve vedtaket om å ekspropriere grunneiernes eiendommer lagmannsretten har felt sin dom over, men begrunnelsen – eller mer korrekt – manglende skriftlig begrunnelse for vedtaket. Dette står det i dommen:

«Fraværet av begrunnelse for vedtaket sammenholdt med den mangelfulle saksutredning etterlater betydelig tvil om kommunestyret hadde et tilstrekkelig grunnlag for avveiningene som kreves etter oreigningsloven», heter det i dommen.

 

HAR GJORT FEIL

De tre flertallspartiene har bestemt seg for at de vil rette opp feilen som er gjort. Til Haugesunds Avis sier Høyres gruppeleder i kommunestyret,  Tor Kristian Gaard følgende:

– Det er ikke Fjord Motorpark som har gjort en feil, men vi, sier Gaard.

Nå vil han rette opp feilen – og ikke forsinke det storstilte prosjektet.

– Vi håper å få saken opp i kommunestyremøtet 7. mars, sier han til avisen.

 

 

Facebook-kommentar