ABS-MC-1

 

Hittil i år har 18 motorsyklister mistet livet på norske veier. Tilsvarende tall i fjor var 15.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at ved utgangen av august, var tallet på drepte på norske veier, totalt 113 personer. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 115.

 

Ulykker i august 2014

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august er 17. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 25, noe som også ble det endelige tallet for august 2013.

 

Syklister og bilister

I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned.

Tallene i august 2014 fordeler seg slik: fem bilførere, tre bilpassasjerer, tre motorsyklister, fem syklister og en fotgjenger. Av de åtte som omkom i bil døde tre i eneulykker (utforkjøringer) og fem i sammenstøt med annet kjøretøy.

Av de 17 omkomne var 14 menn og tre kvinner. Åtte av de forulykkede var over 60 år.

tabell2

Facebook-kommentar