FØRERUTVIKLING: Deltar du på førerutviklingskurs på lukket bane med gateregistrert motorsykkel, er det strengt tatt Veitrafikkloven som gjelder. Altså maks 80 km/t… Foto: Gary Bailey/www.picman.co.uk

 

Noe av det lureste gatemotorsyklister kan gjøre denne våren, er å delta på et førerutviklingskurs på lukket bane. Men for arrangørene er det et par utfordringer…

 

Tekst: Claus Diseth

Artikkelen er oppdatert med korrekt hastighetsbegrensning 

De fleste norske forsikringsselskaper har for lengst innsett at de gode førerutviklingskursene er en positiv ting for motorsyklistene, for motorsyklistene som forsikringstagere, for trafikksikkerheten – og dermed også for forsikringsselskapene. Dette betyr at selv om du kjører på lukket bane, gjelder forsikringen din (du bør dog sjekke med ditt selskap FØR du melder deg på kurs).

 

PROBLEMET

Det finnes dog et aldri så lite problem. I forhold til Staten (eller Veidirektoratet, i dette tilfellet) er det slik at selv om kurset du vil delta på foregår på lukket bane, er det slik at enten du er på Rudskogen, Vålerbanen eller Arctic Circle Raceway, ja så er det Veitrafikkloven som gjelder når du dundrer nedover langsidene. Fordi du kjører en gateregistrert motorsykkel. Og veitrafikkloven er klar: Utenfor tettbebygd strøk er fartsgrensen i Norge 80 kilometer i timen (hastighetsgrense på motorvei inntil 110 kilometer i timen er spesialtilfeller det må søkes særskilt om).

 

ÅRELANG KAMP

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har siden 2013 forsøkt å løse denne floken, for la oss kalle en spade for en spade: Det kjøres tidvis fortere enn Veitrafikkloven tilsier når vi deltar på et banekurs. Det er ingen vits å lure seg selv eller andre. NMCU har derfor ønsket å få Veidirektoratet med på at Veitrafikkloven kan settes en smule til side for førerutviklingskurs på bane. Rett og slett for å få det formelle på plass.

Det bør nevnes at forsikringsselskapet IF tillater en maksimal hastighet på førerutviklingskurs på inntil 100 kilometer i timen. Dette har betydning for et eventuelt forsikringsoppgjør dersom uhellet skulle være ute.

 

GITT OPP

Nå har NMCU – etter snart fire år – måttet gi opp. Ikke fordi Veidirektoratet er uvillige til å anerkjenne NMCU (og kursarrangørenes) argumenter, men fordi ingen ting skjer. Eller som generalsekretær Morten Hansen i NMCU sier det i en epost til Bikeport:

– NMCU har holdt på med denne saken siden 2013 og har nå mistet troen på at Vegdirektoratet noen gang vil komme til å gjøre noe med den. Alle involverte, også Vegdirektoratet, er godt kjent med at det i dag drives virksomhet på banene som ikke helt er i overensstemmelse med vegtrafikkloven. Men om vegmyndighetene lever med dette, så kan helt sikkert vi motorsyklister også gjøre det, sier Hansen.

 

SAMTYKKE

Altså et slags stilltiende samtykke til å omgå Vegtrafikkloven. Bikeports daglige leder og eier, Elizabeth Kobberød har drevet førerutviklingskurs i over ti år. Dette er hennes kommentar:

– Det er jo synd at vegdirektoratet ikke følger opp så man kan få en løsning som fungerer også i praksis. Ferdighetskurs øker sikkerheten for førerne, og reduserer ulykkesrisikoen for motorsyklister som ferdes på landeveien, og spesielt singelulykker, sier hun.

 

«KJØRE AV SEG»

Kobberød mener at erfaringen fra banekurs de siste ti årene klart viser at det ikke bare øker motorsyklistenes kjøretekniske kompetanse, men at det også får dem til å bli tryggere i trafikken:

– Råkjøring på veiene forekommer daglig om sommeren, og skaderisikoen ved ulykker på veier er mye større enn på bane, hvor man har mulighet for å forstå risikoen under trygge omgivelser. Ved å få «kjørt av seg» under trygge omgivelser viser erfaring fra over 10 år som kursarrangør at farten langs landeveien reduseres. Det ville vært naturlig  at ferdighetstrening under så trygge omgivelser som det er mulig å få til, burde vært innenfor et regulert lovverk, sier Kobberød.

 

Facebook-kommentar