Under vårt forrige arrangement på ACR stilte MC-Garasjen med dekk-service for våre deltakere.

Dette ble en stor suksess, og godt mottatt blant alle de som var med å kjørte på banedagene.

Vi har nå blitt enige om å fortsetter samarbeidet, og MC-Garasjen stiller også med dekk-service under vårt arrangement 2-3 august.
MC-Garasjen ønsker gjerne å få forhåndsbestillinger for de som vet de skal ha dekk under arrangementet. Dette for å være sikker på at de tar med stort nok lager oppover.

Prisene og utvalget blir de samme som forrige gang. Alle prisene og kontaktinformasjon for arrangementet finner du i denne artikkelen.

Facebook-kommentar