Denne organisasjonen oppstod allerede i 1990 i Bergen og har spredt seg utover landet vårt til stor glede for våre barn som er ute på netters tid rundt om i landet. MC-ravningen er et supplement til ”vanlig” ravning og mange av de unge synes det er tøft at ravnene kommer på en motorsykkel.Av: Mona Forsnes

Skape trygghet for alle
Natteravnenes mål er å skape trygghet for alle i lokalområdet, spesielt for ungdom som er ute om kvelden og natten. De skal derfor være synlige og observerende, uten å virke truende – de skal bistå der de kan.

Trenger de det, skal de tilkalle profesjonell hjelp, for eksempel fra politiet. Natteravnene skal aldri gripe inn i hendelser av kriminell karakter, men skal melde dette til politiet. Det er derfor viktig å ha et godt samarbeid med det lokale politi.

Eneste forskjellen på MC-RAVNer og andre natteravner er at de kjører MC, ellers jobber de sammen, er opptatt av og ønsker det samme, uttrykt i natteravnenes mål under:

MC-RAVNenes/ natteravnenes mål
er å skape trygghet for alle i lokalområdet, spesielt for ungdom som er ute om kvelden og natten.

Natteravneneer helt vanlige voksne som er synlige på plasser der hvor det er behov for det.

Natteravnene observerer og hjelper etter ønske eller behov fra ungdommen.

Natteravnene skal ikke legge en demper på de unge, oppdra eller virke moraliserende.

Natteravnene skal være synlig, og ikke blande seg inni uroligheter, men kontakte hjelp om nødvendig.

Natteravnene lytter, hjelper og veileder når barn og unge tar initiativ til det. Alt innenfor rammene av sunn fornuft. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller annen kvalifisert hjelp.

Natteravnenehjelper til med å sende forulykkede barn og unge hjem, til legevakt eller lignende. Dette skal gjøres ved å tilkalle taxi, politi, venner eller familie. Som natteravn skal du aldri på noen måte følge noen hjem alene, og ikke låne bort penger.

Natteravnene skal derfor være synlige og observerende, uten å virke truende natteravnene skal bistå der vi kan. Dersom det er behov eller ønsker om det, skal vi tilkalle profesjonell hjelp, for eksempel politiet.

Ta en tur innom MC-ravnene der du bor og gjør en forskjell du også

Facebook-kommentar