På grunn av skifte av leverandør på vår telekommunikasjon er varsel og utsendelse av innhold fra BikePort.no på SMS og MMS til din mobil ute av drift.

Ny leverandør er på plass, og vi jobber nå med å skifte ut all programmering slik at dette virker med den nye leverandøren. Varsel på mobiltelefon vil være operativt igjen senest fra onsdag i neste uke.

Frem til det nye systemet er i funksjon kan man heller ikke verifisere sitt mobilnummer ved registrering eller skifte av mobilnummer.

Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre.

Facebook-kommentar