Moped-barn-ulovlig

 

Det er ikke lenger lov til å ha med et ekstra barn i veteranbil eller barn som passasjerer på moped.

 

Regelendringene tredde i kraft 1. august 2013. Tidligere har det vært lov å kjøre med en passasjer under 10 år på moped. Dette er det nå slutt på. Mopeden er et av kjøretøyene med høy ulykkesrisiko per kjørte kilometer.

 

Økt trafikksikkerhet

Begrunnelsen for lovendringen er å øke trafikksikkerheten.

 

Barn på moped
I Norge registreres mopeder bare for én person. I tillegg er det tillatt å ha med en passasjer på under 10 år. Som for ekstrapassasjer i bil er ikke dette noe som gjøres i stor grad, men det er kjent at enkelte benytter moped til å f.eks. frakte barn til barnehagen. Moped er et miljøvennlig og lite plasskrevende transportmiddel. Vegdirektoratet mener imidlertid at trafikksikkerhetshensyn som generell risiko for ulykker på moped, alder på mopedsjåfører, alder på passasjer og manglende opplæring i kjøring med passasjer veier tyngre. Fra 1. august er det derfor ikke lenger lov å ha med passasjer på mopeden.

 

Fakta

– Forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) § 3-1 nr. 2 har åpnet for ekstrapassasjerer under 15 år i bil og under 10 år på moped. Barna er da i tillegg til det kjøretøyet er registrert for.

– Av hensyn til trafikksikkerheten oppheves nå § 3-1 nr. 2 bokstav b og f, og ekstrapassasjerer i bil og på moped vil ikke lenger være tillatt

 

Om du ønsker informasjon om ekstrapassasjer i baksetet, kan du lese om det nettsiden til Statens Vegvesen.

Facebook-kommentar