Sikkerhetstiltakene foretatt langs fv. 32 mellom Siljan og Skien i Telemark vekker nå internasjonal interesse. Av: Mona Forsnes

Sist uke kom en arbeidsgruppe ledet av det amerikanske Federal Highway Administration til Norge for å studere kostnadseffektive infrastrukturtiltak for å bedre motorsyklistenes sikkerhet.

Gruppen skal besøke Norge, Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia og skal studere kollisjondata, sikkerhetsprogrammer, rekkverkssystemer, vedlikeholdspraksis, sikkerhet i kryss og tiltak for å sikre gode vegdekker.

Den ekstra motorsykkelskinnen som er satt opp i Telemark er resultat av et lokalt nullvisjonstiltak i regi av Statens vegvesen Region sør.

Hadde vært kjekt om det lokale nullvisjonstiltaket kunne blir nasjonalt…

Kilde: Statens vegvesen

Facebook-kommentar