Under helgens seksjonsårsmøte for Motorsykkelsport i NMF ble seksjonsleder og leder for alle motorsport-grenene valgt.

 

Valgkomiteen hadde som vanlig satt opp en innstilling, som i de aller fleste tilfeller bel fulgt av forsamlingen. Det var tre benkeforslag som måtte avgjøres ved avstemming, derav selve vervet som seksjonsleder. Her var Emilie Westbye innstilt som leder, men ble utfordret med benkeforslag for tidligere seksjonsleder Joyce C Andersen. Det kom og benkeforslag på både grenleder og vara for Enduro-grenen.

 

Avstemmingen under Seksjonsårsmøte ga imidlertid tillit til alle forslag fra valgkomiteen.

 

Ledere for motorsykkelsport i NMF de neste to år blir dermed som følger:

Seksjonsleder: Emilie Westbye
Nestleder: Ivar Gynnild
Ungdomsrepresentant: Katrine Eriksen
Vara: Petter Bjerlind
Grenleder Motorcross: Harald Tufthaug
Vara: Arild Sande
Grenleder Roadracing: Roger Hermansen
Vara: Bente Sandem
Grenleder Trial: Marianne Lundevold
Vara: Bjørn Hovden
Grenleder Enduro: Mette Nyberg
Vara: Remi Aasli
Grenleder Speedway: Sigbjørn Olsen
Vara: Henning Sveen
Grenleder ATV: Stein Arild Wiik Hansen
Vara: Kristine Dohn
Valgkomitee:
Leder: Bodil Larsen
Medlem: Ingen Marie Pauli
Medlem: Bjørn Berntsen
Vara: Geir Steinbakk
Vara: Marianne Brandet

Facebook-kommentar