På fastbikes.se kan vi lese om Motormännen (svenskenes interesseorganisasjon for bilister) har utført 5000 fartskontroller i Sverige på totalt 19 ulike plasser rundt om i landet.Av: Mona Forsnes

Motorsyklistene har en klart sterkere prosent i å holde fartsgrensen ved synlige kontroller (81 %) enn i forhold til bilistene (68 %). Derimot var det 42.7 % av bilistene som holdt seg innenfor fartsgrensen ved skjulte kontroller mens 46.7 % av motorsyklistene kjørte for fort.

Undersøkelsen viser at når de gjorde synlige kontroller, ble trafikkrytmen mye roligere og nesten dobbelt så mange bilistene respekterte fartsgrensen.

Forskning viser at det er redselen for å bli oppdaget som er avgjørende for hvor mange som respekterer og holder seg til trafikkreglene.

Kontrollene er blitt utført i blant annet Stockholm, Karlskrona, Helsingborg, Gøteborg og Østersund.

Hele undersøkelsen kan du lese i fastbikes.se

Roer du ned tempoet når du ser det er politi på veiene?

Facebook-kommentar