Det ble transportert 390 000 tonn mer gods over grensen med lastebil i 2. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Baltiske biler økte sin transport mest.Av: Mona Forsnes

I alt ble det importert og eksportert 3,1 millioner tonn gods med lastebil som krysset grensen på vei i 2. kvartal 2010. Dette utgjør 14,3 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Norske biler økte sin transport med 14,4 prosent og hadde 44,1 prosent av all grensetransport.

Det er samme andel som i 2. kvartal 2009. Baltiske lastebiler transporterte nesten 42 prosent mer enn i samme kvartal i fjor og stod dermed for 4,2 prosent av den totale grensetransporten.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller

Frigitt 4. august 2010 © Statistisk sentralbyrå

Noe å tenke på for oss myke trafikanter når vi er ute i trafikken.

Facebook-kommentar