NMCU: Norsk Motorcykkel Unions pressetalsmann Hans-Petter Strifeldt ber igjen om hjelp fra norske motorsyklister.

NMCU: Norsk Motorcykkel Unions pressetalsmann Hans-Petter Strifeldt ber igjen om hjelp fra norske motorsyklister.

 

I mange år har Norsk Motorcykkel Union (NMCU) kartlagt hvor langt norske motorsyklister kjører årlig. Nå trenger de igjen din hjelp.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Og ikke tar det deg lang tid å hjelpe NMCU heller. Det er bare å fylle inn opplysningene i det elektroniske spørreskjemaet. Bikeport oppfordrer alle som kan – både medlemmer og ikke-medlemmer til å bidra i dette viktige arbeidet.

 

RISIKOVURDERING

Hvorfor er det så viktig å rapportere inn korrekt årlig kjørelengde? Dette skriver NMCU selv:

«Risikoberegninger er med på å forme det politiske grunnlaget for trafikksikkerhetstiltak. Eksponering, dvs. hvor mye man utsetter seg for risiko ved å være ute i trafikken, er et viktig parameter når man beregner risiko. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden er et vanlig uttrykk for eksponering».

 

MINDRE DRAMA?

Litt mer utdypende sier NMCU følgende:

«Hvorfor er dette viktig? Jo, dersom hver motorsykkeleier i gjennomsnitt kjører 3000 km per år kan forskere kanskje fortelle at det er 10 ganger farligere å kjøre MC enn å kjøre bil. Med andre ord at motorsykkel er et farlig kjøretøy. Men, dersom den virkelige kjørelengden i stedet er 12.000 km per år, viser det seg kanskje at det bare er dobbelt så farlig å kjøre MC som å kjøre bil. Med andre ord at motorsykkel ikke er fullt så livsfarlig og at man derfor ikke behøver å sette i verk fullt så dramatiske tiltak».

 

SÅ LANGT KJØRTE VI

NMCU håper at så mange som mulig tar seg tid til å levere inn kjørelengde, da dette gir organisasjonen et statistisk grunnlag de kan benytte i arbeidet for at motorsykkel skal få rettferdige behandling av myndigheter og media.I følge NMCU sin statistikk fra i fjor, kjørte norske motorsyklister i snitt 10.221 kilometer.

Mer informasjon om NMCU finner du forøvrig på organisasjonens egne hjemmesider.

Facebook-kommentar