Samferdselsminister Liv Signe Navarsete uttaler i går at hun mener at det bør være lettere å miste lappen for ungdom enn hva som er situasjonen i dag.

Bakgrunnen for dette er at det så langt i år er omkommet 40 unge i trafikken. Dette er dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

Tall fra statistisk Sentralbyrå viser at det i første halvår i 2008 omkom 40 ungdom mellom 13-24 år i trafikken. Dette er en sterk økning fra tidligere år, hvor tallene har ligget rundt 25.

Nå ønsker Navarsete å gjøre det lettere å ta fra ungdom førerkortet, for eksempel ved at ungdom som bryter trafikkreglene får ekstra prikker ved forseelsen. Hun utelukker heller ikke at høyere bøter til ungdom kan bli et virkemiddel mot de dystre ulykkesstatistikkene.

Kilde: Adressa.no

Facebook-kommentar