Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) åpner for høyere fartsgrenser på veier med midtrekkverk.

Navarsetes utspill kommer som følge av et svar hun har sendt til Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter. Han har tatt til orde for at det bør bli lov å kjøre i 110 kilometer i timen i mange av landets 80-soner.

Det er aktuelt å justere fartsgrensene etter veienes sikkerhetsmessige standard, sier Navarsete. Det betyr blant annet at farten justeres opp på nye trafikksikre veier, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Samferdselsministeren er imidlertid klar på at det ikke ligger an til en generell heving av fartsgrensene.

Veier med midtrekkverk vil kunne få en fartsgrense på 90 kilometer i timen, mens fartsgrensen tidligere kanskje var på 70. Det vil imidlertid ikke være aktuelt med en generell heving av fartsgrensene, slår hun fast.

Statens vegvesen og politiet er nå i gang med å gjennomgå kriteriene for fartsgrensene her i landet. Formålet er ifølge Navarsete å få et system som gir lengre sammenhengende fartsgrenser, slik at man slipper å forholde seg til stadige variasjoner på veistrekningen.

Hva synes du om høyere fartsgrense?

Facebook-kommentar