I løpet av første halvår i 2008 ble det utskrevet 114.054 bøter på grunn av for høy fart i Norge. Dette er en nedgang på 1.777 bøter i forhold til fjoråret, en nedgang på 1,53%

Men staten sulter ikke på grunn av nedgangen.

I kroner var nedgangen hele 8,3 millioner i forhold til fjoråret. Bøtene for første halvår i 2008 utgjorde til sammen 319,5 millioner kroner.
Av de totalt 114.054 fartsbøtene kom 78.500 fra automatiske trafikk-kontroll (fotobokser), mens om lag 38.000 ble utskrevet av politiets manuelle kontroller som laser, radar og sivile biler.

Har du fått ekstra utgifter på grunn av høy hastiget i 2008?

Facebook-kommentar