I september registrerte politiet 592 ulykker med personskade på veiene. 17 personer omkom, og 65 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.Av: Mona Forsnes

Foreløpige tall for september i fjor viste at 26 mennesker mistet livet, og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 27 omkomne og 70 hardt skadde. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 21 omkomne og 85 hardt skadde i trafikken i september.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Av dem som omkom i september i år, var 13 bilførere, 3 bilpassasjerer, og 1 motorsyklist.

Foreløpige tall for januar til september i år viser at 165 personer har mistet livet, mens 532 personer har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 165 omkomne og 562 hardt skadde. Endelige tall ble henholdsvis 166 og 582. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 188 omkomne og 714 hardt skadde.

Færre barn og ungdom drept eller hardt skadd

Hittil i år er det er det 42 drepte og 171 hardt skadde under 25 år. Det er det laveste tallet politiet har registrert for perioden januar-september de siste ti årene. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 58 omkomne og 202 hardt skadde. Gjennomsnittlig antall omkomne og hardt skadde for årets tre første kvartaler i tiårsperioden 2001-2010 var henholdsvis 58 og 261.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 24 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Ønsker du å se tabellene, finner du de opplysningene inne på Statistisk Sentralbyrå sine internettsider.

Facebook-kommentar