Trygg Trafikk melder om svært hyggelig utvikling på drepte motorsyklister i 2008.

Så langt i år har vi hatt tre dødsulykker med MC og en med moped. Dette er en fin nedgang fra i fjor da de samme tallene var 5 dødsulykker på motorsykkel og 2 for moped.

For bilister er det dessverre motsatt utvikling. Ved utgangen av mai i fjor var det 36 omkomne sjåfører på bil. Årets tall er økt kraftig til hele 56!

Totalt sett var det 106 personer som omkom i trafikken i januar mai i 2008. Dette er nesten 50% flere enn i samme periode i fjor.

Fordelingen pr 31. mai er som følger:

Fordeling

Mai

Hittil i

trafikantgrupper

2008

2007

2008

2007

Bilførere

11

7

56

36

Bilpassasjerer

8

3

23

20

Motorsyklister

1

3

3

5

Mopedister

0

2

1

2

Syklister

0

1

3

2

Fotgjengere

2

4

16

9

Akende

0

0

0

0

Andre

3

0

4

2

SUM

25

20

106

76

Fordeling

Mai

Hittil i

fylker

2008

2007

2008

2007

Østfold

1

1

6

4

Akershus

3

2

9

4

Oslo

3

2

4

5

Hedmark

3

5

7

8

Oppland

1

0

6

15

Buskerud

0

1

9

4

Vestfold

0

0

4

2

Telemark

2

0

3

2

Aust-Agder

1

0

3

6

Vest-Agder

2

3

6

4

Rogaland

1

1

11

5

Hordaland

3

3

11

5

Sogn og Fjordane

1

1

6

3

Møre og Romsdal

1

0

8

1

Sør-Trøndelag

2

1

2

3

Nord-Trøndelag

0

0

3

3

Nordland

0

0

2

0

Troms

1

0

3

2

Finnmark

0

0

3

0

SUM

25

20

106

76

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kjør sikkert!

Artikkel på trygg trafikk sine nettsider: 25 omkom på veiene i mai 2008

Facebook-kommentar