28 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de to første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 39 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i februar 2009 er ni. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 18.

Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i februartrafikken 2008 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.

I løpet av årets to første måneder har 28 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 39 personer livet på norske veier.

Tallene i februar fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, en akende og en fotgjenger.

Av til sammen syv drepte bilførere og -passasjerer omkom fem i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring.

Av de ni som omkom i trafikken i februar var fire menn, fire kvinner og ett barn.

Fordeling Februar Februar Hele Hele
trafikantgrupper 2009 2008 2009 2008
Bilførere 6 9 16 21
Bilpassasjerer 1 2 8 7
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 1 0 2
Fotgjengere 1 5 3 9
Akende 1 0 1 0
Andre 0 0 0 0
SUM 9 17 28 39

Fordeling Februar Februar Hele Hele
fylker 2009 2008 2009 2008
Østfold 0 0 4 3
Akershus 0 2 4 3
Oslo 0 0 0 0
Hedmark 0 3 4 4
Oppland 1 1 1 2
Buskerud 2 1 3 2
Vestfold 1 1 2 3
Telemark 0 0 0 0
Aust-Agder 0 0 0 2
Vest-Agder 2 1 2 3
Rogaland 0 1 1 3
Hordaland 0 2 1 5
Sogn og Fjordane 1 0 1 2
Møre og Romsdal 0 1 0 3
Sør-Trøndelag 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 1 1
Nordland 1 1 1 1
Troms 0 1 0 1
Finnmark 0 1 3 1
SUM 9 17 28 39

Facebook-kommentar