Lett MC

 

NMCU er ikke bekymret over Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport til Vegdirektoratet hvor det foreslås å heve aldersgrensen på førerkort for lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Tvert imot.

 

Tekst: Claus Diseth og NMCU

 

Det har stormet i motorsykkelmiljøet etter at det i forrige uke ble kjent at TØI antyder at en heving av aldersgrensen for å føre lett motorsykkel vil føre til en dramatisk reduksjon (34 prosent) i antallet ulykker, og at dette er noe Vegdirektoratet bør antyde. Direktoratet har uttalt at de vil ha sin konklusjon klar i løpet av 2017.

 

VAR PROBLEMATISK

På sin egen hjemmeside skriver NMCU følgende:

«Det kommer vel ikke som noen overraskelse at spørsmålet om økte aldersgrenser var det mest problematiske for NMCU når vi lagde Nasjonal strategi for MC og moped sammen med Statens vegvesen. Samtidig er det viktig å huske nøyaktig hva vegvesenets MC-strategi faktisk sier om spørsmålet (ordrett)»:

 

OMDISKUTERT

«Aldersgrensen for førerett på lett motorsykkel er omdiskutert. Ved å heve aldersgrensen på lett motorsykkel vil et effektivt transportmiddel for en del unge mennesker bli fjernet. Det er viktig å gjøre en grundig utredning av hvordan de vil erstatte transporten som gjøres på lett motorsykkel, og i hvilken grad endringen bare flytter risikoen eller har en gunstig sikkerhetseffekt totalt».

 

ET SYNSPUNKT

I følge NMCU er TØI-rapporten bare ett av flere synspunkter i saken:

– Statens vegvesen har nå startet denne utredning og har i den forbindelse fått en rapport fra Transportøkonomisk institutt som anbefaler at aldersgrensen på lett MC heves til 18 år. Rapporten fra TØI er imidlertid bare ett av en hel rekke synspunkter og vurderinger vegvesenet vil forholde seg til. Vegmyndighetene har for eksempel selv foreslått en styrking av føreropplæringen på lett MC og opprettelse av ekspertteam som skal settes inn i holdningsarbeid i videregående skole blant de som kjører lett MC og moped, skriver NMCU.

 

UFAGLIG IKKE Å VURDERE

NMCU uttaler videre:

– Det er ikke alarmerende mange ulykker med lett MC, men det er et faktum at den forholdsmessige risikoen er høyere for lett MC enn for tung MC. Derfor ville det vært direkte ufaglig å motsette seg en utredning av positive og negative konsekvenser av å heve aldergrensene – noe som for øvrig gjelder et hvert forslag til tiltak som har til hensikt å redusere antall ulykker blant de yngste motoriserte trafikantene.

 

HAR TILLIT

NMCU har derfor tillit til at vegvesenet ramler ned på en tilfredsstillende konklusjon i saken.

– NMCU har selvfølgelig en liste med argumenter mot heving av aldersgrensen dersom det eventuelt skulle bli foreslått, men Statens vegvesen har altså ikke kommet med et slikt forslag. Vi har tillit til at vegvesenet gjennomfører en skikkelig utredning og til slutt havner på en faglig og pragmatisk anbefaling til tiltak for å bedre sikkerheten til de yngste MC-førerne, skriver de.

 

IKKE BARE LETT MC

Det er verdt å huske at det ikke er mulig å heve aldersgrensen på lett motorsykkel fra 16 til 18 år uten også å heve aldersgrensen på de to øvrige førerkortklassene (mellomtung og tung) tilsvarende. Dette på grunn av EUs førerkortdirektiv som krever to år mellom de forskjellige klassene.

Facebook-kommentar