NMCU har vært Vegdirektoratets partner i utviklingen av mer MC-vennlige rekkverksløsninger i mange år og NMCU brukt store ressurser på å hjelpe Statens vegvesen til å finne fram til kostnadseffektive løsninger.Av: Mona Forsnes

NMCU sine sider kandu leseattre konkrete eksempler på dette samarbeidet er produksjon av datasimuleringer som viser kollisjoner med stolpene i et wirerekkverk, fullskaltesting av norskprodusert underskinne i plast og utviklingen av rasjonelle kriterier for godkjenning og bruk av underskinner i Norge.

NMCU har også bidratt til å formulere skriftlige anbefalinger om motorsykler og rekkverk i Håndbok 245, MC-sikkerhet.

Samarbeidet mellom Vegdirektoratet og NMCU på dette feltet går helt tilbake til et idé-seminar om motorsykkelvennlige rekkverk i februar 2003.

Nå kjemper de for at teksten, slik den framstår i høringsutkastet, må endres ved at ordet kan blir erstattet med ordet skal.

De kjemper også for at kravet om at “underskinnen skal være montert 10cm bak trafikksiden på rekkverket” må frafalles. Opprettholdes dette kravet vil montering av underskinner på eksisterende rekkverk etter en opptrappingsplan bli inntil umulig fordi det vil kreve utblokkingsbøyler, og i verste fall utbytting av stolpene.

Les mer om temaet på NMCU sine sider og er du ikke medlem fra før, har du en flott mulighet til å gjøre det med det samme du er inne på sidene deres.

Facebook-kommentar