NMF-nettside-fotomontasjeNMF sitt nåværende elektroniske register for medlemmer og klubber har ikke fungert helt som tiltenkt. NMF selv har heller ikke vært spesielt fornøyd med systemet, da det er svært lite tilpasningsdyktig og tungvint.

 

I tillegg kom det krav fra Norges Idrettsforbund om at alle medlemmer av idretten, og da også medlemmer i NMF tilknyttede klubber, skal i et sentralt register.

 

NMF har da valgt å bruke NIF sitt system for medlems- og klubbadministrasjon. Det vil si at både du som utøver og de som administrerer klubbenes medlemmer gjør dette via idrettens systmer.

 

 

Løsningen til NIF er delt inn i tre deler:

 

Min Idrett som er din personlige administrasjon av dine medlemskap i klubber.

 

Klubbadmin som er klubbens administrasjon av medlemmene med og fakturering av medlemskontingent og treningsavgift.

 

Sportsadmin som er klubbens administrasjon av organisasjonens roller i systemet.

NIF-admin

Man har felles innlogging med «Single Signon», som gjør at man har felles brukernavn og passord for alle deler av løsningen. Man slipper dermed å logge inn på nytt når man bytter imellom de ulike modulene om man allerede er logget inn.

 

Løsningen tilbyr også betaling via Bypass (som også benyttes av bl.a norsk tipping). Betaling for klubbmedlemskapet og treningsavgift gjøres da direkte i nettløsningen via Bypass.

 

 

Min Idrett

Svært mange av dagens motorsport-utøvere har allerede en egen profilside på NIF Min Idrett. Data fra NMFs eksisterende medlems- og kompetanseregister vil da legges til i din eksisterende profil.

 

De som ikke har det enda, vil kunne registrere seg for få en slik profilside når NMF sitt medlemsregister er importert inn i med NIF sitt register.

 

Innlogging til Min Idrett gjør du på http://minidrett.nif.no

 

Slik ser en personlige profil ut i Min Idrett hos NIF.

Slik ser en personlige profil ut i Min Idrett hos NIF.

 

Min Idrett vil ikke bare gi deg oversikten over hvilke motorsportlisenser du har, men gir deg også oversikt over all idrett du driver med.

 

Lisenser og aktiviteter (mesterskap, stevner, løp osv) vil også bli elektronisk håndtert. Se lengre ned i artikkelen.

 

 

Klubbadmin

Klubbadmin er klubbens administrasjon av medlemmer. Medlemsregisteret gjør et sikkert oppslag mot folkeregisteret ved første pålogging, slik at det vil være oppdatert adresseinformasjon på deg. Det kan imidertid være smart av medlemmene å oppdatere epostadresser og annen kontaktinformasjon.

 

Klubben vil få fullstendig oversikt over hvilke typer medlemmer de har, hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt. Klubben ser også hvem som har hvilke typer lisenser og om denne er betalt.

 

 

Sportsadmin

Egen kursmodul hvor Særforbundet oppretter kurs som avholdes (f.eks stevnelederkurs, jurykurs osv) med påmelding og adminstrativ håndtering.

 

Kompetanseregister for de som innehar lisenser som stevneldere, tekniske kontrollanter og lignende

 

 

Elektroniske Stevner og lisenshåndtering med NMF SAS

Det har vært et ønske i NMF å få til elektronisk håndtering av medlemmenes lisenser og alle stevner/konkurranser. Isteden da for å bygge opp et helt nytt system, har de kjøpt rettigheten til å benytte SVEMO (NMF sin søsterorganisasjon i Sverige) sin nettbaserte løsning og kaller denne nå for SAS.

 

Denne er selvsagt tilpasset norske forhold og NIF-registeret. NMF Stevneadministrasjons-system (SAS) styrer håndteringen av medlemmenes lisenser og alle stevner/konkurranser.

 

Systemet er svært fleksibelt og kan i mye større grad konfigureres fra Forbundskontoret, og klubbene kan nå håndtere alle konkurranser helt elektronisk.

 

Systemet gir blant annet muligheter til:

 • Administrasjon av startnummer
 • Administrasjon av utøver-lisenser
 • Søknad om stevne/løp
 • Håndtering av tilleggsregler
 • Seriepåmeldinger
 • Påmeldinger til enkeltløp
 • Tilleggsprodukter med priser og betaling (f.eks strøm, pitboks o.l)
 • Betaling av avgifter (løp, lisenser osv)
 • Håndtering av startlister, heat og påmeldinger
 • Håndtering og oversikt over betalinger/ikke betalte påmeldinger
 • Resultatlister

Betalingsløsningen for denne delen blir via Payex som støtter betaling via kort og direkte nettbetaling.

 

 

Oversiktlig dataflyt

Dataene i de fire sammenkoblede delene flyter imellom, slik at det skal være oversiktlig og enkelt for både utøvere og klubbens administrasjon. Innlogging via Min Idrett gir enkel tilgang til de modulene man har tilgangsnivå for med kun den ene innloggingen.

 

For utøvere vil dette gi stor gevinst med elektronisk påmelding til løp, stevner og mesterskap. Ved seriepåmeldinger vil man automatisk bli satt opp på deltakeroversikten og får elektronisk beskjed om betalinger. Og så ser du som utøver også hvilke andre som er meldt på de forskjellige stevnene/løpene.

 

For klubbene vil det bety mye bedre oversikt over påmeldte deltakere og innbetalingen fra disse. Det vil også gi bedre likviditet for klubbene, da utøverne betaler tidligere (gjerne ved påmelding).

 

 

Når er dette i gang?

Målsetningen er at systemet skal være operativt i starten av januar, og at alle medlemmer skal være overført til NIF sin Min Idrett innen 1 januar. Det vil si at medlemskontingenter og lisenser for 2015 vil bli behandlet igjennom det nye systemet.

 

For arrangører av stevner, mesterskap o.l vil Forbundskontoret administrere arrangementene elektronisk fra årsskifte og frem til de har fått nødvendig kurs og kompetanse.

 

Klubbene vil få kurs/opplæring og veiledning fra første kvartal av og utover mot våren. Det vil bli arrangert kurs av NMF i regionene og under arrangørkonferanser og på Motorsportens Hus. I tillegg vil NMF legge ut manualer og informasjon på web. NMF arbeider også ned en video FAQ som vil slippes etter hvert.

 

Support på Idrettens Systemer (Min Idrett, Klubbadmin og SportsAdmin) er åpen 08-20. Mer informasjon om idrettens IT-systemer ligger også på NIF sin nettside https://itinfo.nif.no/

Facebook-kommentar