NMF-Logo

 

Nasjonalt Konkurransereglement og oppdatert Sanksjonsreglement er nå tilgjengelig på NMF’s (Motorsportforbundet) nettsider.

 

Oppdatert Sanksjonsreglement og Nasjonalt konkurransereglement – NKR – (som erstatter NLR), er nå lagt ut under «Lover og Skjemaer». NKR er satt til å gjelde fra 1. juli 2013. Gamle NLR ligger derfor fremdeles ute til etter sommerferien.

 

Trer i kraft 1. juli 2013

Alle konkurranser som avholdes etter 1. juli skal være i henhold til NKR, og tilleggsregler må også være i henhold til dette. Det betyr bl.a. at begrepet «begrensede løp» er borte. Arrangører som ikke ønsker deltakere fra hele landet må derfor definere i tilleggsreglene hvem som skal ha anledning til å delta.

 

Kun juryledere med jury-A lisens eller jurylederlisens kan være juryledere.

Siden begrensede løp nå er borte, så er det nå kun juryledere med jury-A lisens eller jurylederlisens som kan være juryledere. Det kan derfor være behov for at en del erfarne jurymedlemmer med B-lisens nå må søke om oppgradering til A. En annen konsekvens er at man nå ikke lenger kan kjøre andre typer konkurranser enn lukkede med treningslisens.

 

Revidering i Barneidrettsforskriften

De ber deg også være oppmerksom på at Barneidrettsforskriften sist ble revidert 10. juni. Siste oppdatering inneholder bl.a. en del grenvise bestemmelser for trial.

 

Nye og oppdaterte reglementer:

Nasjonalt Konkurransereglement fra 1. juli 2013

Sanksjonsreglement 2013

Barneidrettsforskriften 2013

 

Facebook-kommentar