Det å være få, små og ligge i utkanten av Europa er et dårlig utgangspunkt men samler man seg, kan man bli lagt bedre merke til, noe som NMF (Nordisk Motorsykkel Råd) nok en gang har gjort med å sende et felles trafikksikkerhetsdokument til sine samferdselsministere i de respektive land.

 

Vår samferdselsminister i Norge,  Marit Arnstad har sammen med de andre samferdselsministrene i Sverige, Finland, Island og Danmark fått tilsendt trafikksikkerhetsdokumentet.

 

 

 

 

Vi har skrevet om NMR tidligere og med ca. 150 000 medlemmer i syv nasjonale MC-organisasjoner og representanter for 850 000 motorsyklister i Norden burde dette ”vekke” våre samferdselsmyndigheter om at nordiske motorsyklister vil NOE og MYE.

 

Felles holdning

En felles holdning hos de nordiske samferdselsmyndighetene til hvordan sikkerheten til motorsyklister og mopedførere kan bedres, etterlyses fra NMR og med sitt utspill, håper de dette kan bidra forholdene siden motorsyklister er en ubeskyttet trafikantgruppe.

 

Konkrete forslag

-Om ekstrematferd

-Om  vegvedlikehold

-Om trafikkstyring

-Om rekkverk

-Om føreropplæring

-Om synbarhet

-Om kjøretøysikkerhet.

 

De konkrete forslagene finner du på NMCU sin webside.

 

Relaterte linker:

Nordiske mc-organisasjoner går sammen.

 

 

 

 

 

Facebook-kommentar