Tallene er foreløpige men så langt ser det ut til at Norge kommer best ut av det, når de nå ligger lavest på statistikken over omkomne per million innbyggere med 148 omkomne i fjor.

 

Totalt i Norge, Sverige, Danmark og Finland døde 872 mennesker på veiene og samlet er dette en reduksjon på 12 %.

 

Danmark er det landet som har størst reduksjon i antall omkomne med nærmere 60 % nedgang i tallene i perioden 2008-2012.

 

Trygg Trafikk overrasket over tall

 

– Vi er overrasket over den sterke nedgangen de siste to årene. Det er ikke enkelt å forklare hva dette skyldes. Det kan dreie seg om tilfeldigheter som påvirker de årlige dødstallene i trafikken. Men det gjennomføres et bredt spekter av tiltak for å redusere ulykkene, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

 

Trygg Trafikk har utarbeidet statistikk over Norden:

 

 

De foreløpige tallene som er oppgitt fra Statistisk sentralbyrå ser ut til å stoppe på 148 omkomne i 2012 hvorav det var 22 motorsyklister/mopedister. Det er menn som er mest utsatt i de fleste ulykkene og av de omkomne på to hjul, var det 21 menn som døde.

 

I 2011 var det 17 motorsyklister som omkom på veiene men 2011 var et år med unormalt få MC-ulykker.

 

 

Generalsekretær i NMCU, Morten Hansen har uttalt til Bikeport tidligere:

 

– Vi må ikke glemme at 2011 var et år med et unormalt få MC-ulykker. Særlig antall drepte var ekstremt lavt i forhold gjennomsnittet de 10 siste årene. Faktisk under halvparten. At det kom en økning i 2012 var derfor ikke uventet. Husk også at flere av de som omkom i de 18 dødsulykkene i år ikke var motorsyklister, men folk uten MC-lappen, som kjørte ruset på en stjålet eller lånt sykkel.

Facebook-kommentar