EU-Nei

 

Vår samferdselsminister Marit Arnstad redegjør for norsk holdning til periodisk kjøretøykontroll av MC, samt traktorer og lette tilhengere i et brev til Europakommisjonen som fremmet et forslag 13. juli 2012 til nye regler for periodisk kjøretøykontroll .

 

Kommisjonen foreslo blant annet at traktorer laget for å kjøre raskere enn 40 kilometer i timen, lette tilhengere, samt tohjulinger må inn til periodisk kjøretøykontroll.

 

Redegjør for Norges syn
I et brev til europaparlamentariker Werner Kuhn redegjør samferdselsminister Marit Arnstad for Norges syn på Europakommisjonens forslag. Kuhn er oppnevnt som saksordfører for Europakommisjonens forslag. Dette betyr at han forfatter utkast til rapport om forslaget til Europaparlamentets transportkomite.
Samferdselsministeren skriver at Norge ikke støtter forslaget om å innføre periodisk kjøretøykontroll for tohjulinger, og mener sammenhengen mellom ulykker og tekniske feil bør undersøkes nærmere. Norske undersøkelser indikerer at teknisk feil er årsaken til kun et mindre antall ulykker hvor tohjulinger er involvert.

 

Inspektører forbys å reparere samme kjøretøy
Europakommisjonen har også foreslått tiltak for å sikre uavhengige forhold mellom inspektørene som utfører de periodiske kjøretøykontrollene og mekanikerne som reparerer feil og mangler på kjøretøyene. For å øke uavhengigheten har Europakommisjonen foreslått at en inspektør forbys å inspisere et kjøretøy vedkommende tidligere har reparert eller gjort vedlikehold på.

 

Samferdselsministeren skriver at dette vil føre til store utfordringer for den norske verkstedbransjen, ettersom de fleste verksteder også gjennomfører periodisk kjøretøykontroll. Samferdselsministeren frykter at Europakommisjonens forslag vil føre til at kjøretøyeiere vil få problemer med å finne verksted hvor de kan få gjennomført periodisk kjøretøykontroll i spredt bebygde strøk både i Norge og i resten av Europa.

 

Mannen som er for PKK i EU og som ikke slipper til kritikerne mot PKK:

 

 

Motorsyklister blir ignorert

Det er lagt ned et betydelig arbeid fra motorsykkelorganisasjoner, blant annet fra vår egen organisasjon (NMCU) men også FEMA om at dette ikke skal bli gjennomført. FEMA har gjentatte ganger prøvd å komme i dialog med ”de høye herrer” i Europakommisjonen men er så langt blitt ignorert.

 

Forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll fra Europakommisjonen.

Les hele brevet fra samferdselsminister Marit Arnstad her.

 

Facebook-kommentar