Fortsatt omkommer mennesker i trafikken men det er ingen tvil om at det er få motorsyklister igjen i trafikken, siden tallene for omkomne av motorsyklister ikke er med i statistikken for november måned.

 

12 omkom på veiene i november 2012

144 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2012. I samme periode i fjor omkom 156 personer på veiene.

 

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2012 er 12. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 15. Dette ble redusert med to, slik at endelig tall for november 2011 endte på 13.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned. Tallene for november 2012 fordeler seg på seks bilførere, en syklist, fire fotgjengere og en andre (rulleski).
Av de 12 omkomne var åtte menn og fire kvinner. Av de seks omkomne bilførerne ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og to i eneulykker (utforkjøring).

 

November 2012 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

 

Fordeling November Hittil i
trafikantgrupper
2012 2011 2012 2011
Bilførere 6 9 70 79
Bilpassasjerer 0 2 17 29
Motorsyklister 0 0 18 13
Mopedister 0 0 4 4
Syklister 1 0 12 12
Fotgjengere 4 2 18 16
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 5 3
SUM 12 13 144 156
Fordeling November Hittil i
fylker
2012 2011 2012 2011
Østfold 1 0 6 5
Akershus 0 1 13 6
Oslo 1 0 7 7
Hedmark 1 0 12 8
Oppland 1 2 8 15
Buskerud 1 1 9 12
Vestfold 0 0 5 4
Telemark 1 0 7 6
Aust-Agder 0 0 6 3
Vest-Agder 1 2 8 6
Rogaland 1 0 13 9
Hordaland 0 3 14 19
Sogn og Fjordane 2 0 4 7
Møre og Romsdal 1 1 8 5
Sør-Trøndelag 1 1 5 5
Nord-Trøndelag 0 0 2 7
Nordland 0 0 8 8
Troms 0 0 9 15
Finnmark 0 2 0 9
SUM 12 13 144 156

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Kilde: Trygg Trafikk

 

 

Facebook-kommentar