3-1600x1200

 

KOMMENTAR: Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029. Men ikke et ord om hvilken rolle mopeder, lette og tunge motorsykler kan spille i denne sammenhengen.

 

Kommentar: Claus Diseth

 

Planen som ble presentert mandag formiddag, er den største transportplanen som noen gang er laget i Norge. Transportetatene er pålagt å samordne planleggingen av fremtidige transportløsninger. Det betyr større fokus på samfunnsøkonomi i prosjektene transportetatene anbefaler, det betyr mer fokus på de store trafikkerte veistrkningene og de store jernbanestrekningene. Det er også et spesielt fokus på storbyområdene. Men altså ikke et pip om motoriserte tohjulinger.

 

332 SIDER

Bikeport har lest gjennom forslaget til transportplan som ble lagt frem mandag morgen. Vi har funnet ordet «motorsykkel» nevnt fire ganger, i to små avsnitt. I kapittel 8.2 står det følgende:

«Førere av motorsykkel og moped har betydelig høyere risiko i trafikken enn for eksempel bilførere. Statens vegvesen har over tid utviklet et godt samarbeid med Norsk motorcykkel union (NMCU), blant annet gjennom utarbeidelse av Nasjonal strategi for motorsykkel og moped. Strategien setter opp en rekke konkrete oppfølgingstiltak for denne trafikantgruppen». Kapittel 8.2 har overskriften «Trafikksikkerhet på veg».

 

HØYRISIKOGRUPPE

Og vi finner ordet «motorsykkel» igjen i kapittel 19.3 med overskriften «Trafikant og kjøretøy»:

«Motorsyklister er definert som en høyrisikogruppe. Som ubeskyttet trafikantgruppe vil motorsyklister alltid ha høyere skaderisiko når en ulykke inntreffer. I 2014 utarbeidet Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og Statens vegvesen en nasjonal strategi for motorsykkel og moped. I strategien foreslås ulike tiltak for å redusere motorsykkelulykkene ytterligere, for eksempel endrede alderskrav, obligatoriske kurs i føreropplæringen og etterutdanningskurs for de som allerede har førerrett. Disse tiltakene bør videreføres».

 

«DETT VAR DETT»

Og «dett var altså dett», som det heter. Nå er vi selvfølgelig klar over at samarbeidet mellom NMCU og veimyndighetene som det refereres til, inneholder mye god motorsykkelpolitikk – først og fremst på området trafikksikkerhet. Det som imidlertid forundrer er at i en transportplan med så stort fokus på nullvekst i biltrafikk, halvering av utslipp og bedret samfunnsøkonomi, så har motoriserte tohjulinger ingen plass i planleggernes fremtidsvisjoner. Fortsatt synes det som om våre myndigheter og byråkrater anser mopeder og motorsykler som rene fritidskjøretøy uten praktisk nytte.

 

PENDLERVERKTØY

Forslaget til den nye transportplanen dreier seg mye om de trafikale og miljømessige utfordringene vi har rundt de største norske byene. Heller ikke her nevnes det et ord om at det gjentatte ganger – både her i Norge og i utlandet – er gjennomdokumentert at motoriserte tohjulinger kan bidra til å avhjelpe situasjonen. Både som et miljøvennlig transportalternativ til privatbil, som et middel til reduserte køer, og dermed mindre utslipp – og ikke minst som et pendlerverktøy som kan avhjelpe parkeringsproblematikken man har i de største byene.

 

Du finner hele det 332 sider lange forslaget til Nasjonal Transportplan her.

Facebook-kommentar