PENT KNIPPE: Triumph har lansert intet mindre enn seks forskjellige versjoner av Tiger - her er XTR, XCA og XR.

 

EU har fra første januar i år innført ny typegodkjenningsforordning for motorsykler. Hva betyr det egentlig for deg som motorsyklist?

 

Tekst: Claus Diseth

 

Typegodkjenningsforordringen er innført i hele EU/EØS-mrådet fra nyttår, men er på grunn av enkelte formaliteter foreløpig ikke iverksatt i Norge. Men det kommer.

 

FORORDNING

Først: Det er forskjell på et direktiv og en forordning fra EU. Der et direktiv kan tilpasses lokale forhold – og i enkelte tilfeller sløyfes helt etter dispensasjon – er en forordning et sett regler hvert enkelt land må følge bokstav for bokstav. Ingen nasjonale avvik, med andre ord.

 

MILJØ OG SIKKERHET

Den nye forordningen gjelder for alle nye lette, mellomtunge og tunge motorsykler. Og det handler først og fremst om miljø og sikkerhet. Intensjonen er altså å pålegge fabrikantene å produsere tryggere og mer utslippsvennlige motoriserte tohjulinger. Arbeidet med forordningen har pågått siden 2008, blant annet under oppsyn av motorsykkelorganisasjonene FIM/FEMA.

 

FIKK GJENNOMSLAG

I følge NMCU har motorsyklistene fått gjennomslag for en rekke positive endringer. Blant annet at det ikke lenger er mulig å ha nasjonal 100hk-grense, at reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon fra motorsykkelens datahjerne skal være tilgjengelig for alle, at produsentene må oppgi CO2 utslippstall for alle nye modeller, at det ikke skal innføres anti-trimmingsregler for tunge motorsykler og at det fra 2020 blir innført et krav om at utslipp fra tunge motorsykler må være innenfor grenseverdiene for typegodkjenning i minst 35.000km.

 

UTSLIPP

Et hovedpoeng med forordningen er altså å redusere utslipp som kan skade miljøet. Allerede i år må nye motorsykler (2016-modeller) tilfredsstille de såkalte Euro 4-kravene. Fra 2020 er det Euro 5 som gjelder. NMCU skriver videre om miljøkravene:

«For å registrere miljømessige feil innføres krav om at L-kjøretøy (lette, mellomtunge og tunge motorsykler) skal ha et såkalt egendiagnosesystem, på engelsk kalt On Board Diagnostics (OBD). De fleste moderne motorsykler har allerede en enkel form for OBD, men for å overvåke motorens utslipp av forurensende gasser kreves et mer avansert system med flere sensorer (OBD II).

 

SIKKERHET

På sikkerhetsområdet dreier det seg først og fremst om krav til blokkeringsfrie bremser (ABS). Lette motorsykler må fra 2017 enten ha ABS eller CBS (kombibremser). Mellomtunge og tunge motorsykler får fra 1. januar 2017 krav om å ha ABS.

 

DYRERE ELLER RIMELIGERE?

Hvorvidt den nye forordningen vil føre til dyrere eller rimeligere motorsykler er ikke så åpenbart for oss norske motorsyklister som vi kanskje skulle tro: Ja; strengere krav, flere sensorer og dyrere teknikk som f.eks ABS vil drive produksjonskostnadene noe i været for de modellene som ikke allerede har dette. Men: Kravet til motorsykkelfabrikantene om at de nå må oppgi utslippstall for CO2 kan føre til at den særnorske avgiftsberegningen må revurderes. Fordi? Avgiften på bil settes blant annet etter utslippsverdier. Jo mindre utslipp jo lavere avgift. Det er rimelig å anta at denne ordningen også vil innføres for motorsykler. Noe som kan gi lavere avgifter og rimeligere motorsykler.

 

HVA MED BRUKTIMPORT?

Når det gjelder bruktimport av enkeltgodkjente kjøretøy fra utlandet har EU meddelt at et EØS-land bare kan nekte godkjenning av et slikt kjøretøy om man kan bevise at det utgjør en fare for «folkesunnheten». Denne endringen er et stort framskritt. Ellers gjelder fortsatt regelen om at brukte kjøretøy med EU-typegodkjenning (CoC) automatisk er godkjent i Norge, skriver NMCU på sine hjemmesider.

Kilde: NMCUs hjemmesider

Facebook-kommentar