hans-petter-strifeldt-2

NY LEDER: NMCU sitt årsmøte valgte erfarne Hans Petter Strifeldt som ny leder av organisasjonens sentralstyre. Bikeport ønsker lykke til med et fantastisk viktig arbeid for norske motorsyklister.

 

NMCU har avholdt årsmøte, og valgt inn nye koster i sentralstyret. Målet er å gjøre organisasjonen mer synlig.

 

I mer enn 40 år har NMCU arbeidet for at motorsyklistene skal kunne ferdes på veiene uten unødige begrensninger. Når vi ser på resultatene organisasjonen har oppnådd, må det kunne sies at NMCU har lyktes godt. NMCU er en godt organisert union med svært god gjennomslagskraft i de viktigste sakene.

 

KUN TI PROSENT

Det finnes 176 000 registrerte motorsykler i Norge og resultatene NMCU oppnår kommer alle norske motorsyklister til gode. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at under ti prosent av motorsyklistene er medlemmer. Årsakene kan være mange, men det er i alle fall ikke mangel på resultater.

 

IKKE NOK KJENT

I årsberetningen ble det pekt på at NMCU ikke er kjent blant de nye motorsyklistene. Altfor mange har aldri hørt om organisasjonen, og de som har det, anser NMCU som en del av et slags samfunnstilbud som de likevel nyter godt av.

 

IKKE OFFRNTLIG STØTTE

NMCU mottar ingen driftsstøtte. Jobben gjøres utelukkende basert på medlemskontingenten. For å ivareta vår slagkraft, trenger organisasjonen å sikre sitt økonomiske fundament ved å gjøre NMCU relevante for nye grupper motorsyklister.  Årsmøtet valgte derfor et nytt sentralstyre som kan fokusere på å synliggjøre organisasjonen. NMCU trenger mer synlighet, mer gjennomslag, og mer tilstedeværelse på alle arenaer. Det er på høy tid å starte den viktige snuoperasjonen hva gjelder medlemsutviklingen.

 

Facebook-kommentar