Det kan fort blir dyrt å kjøre fort, det er det nok mange som har erfart i følge pengene som ruller inn til staten. Av: Mona Forsnes

Foreleggene for brudd på Vegtrafikkloven ble sist oppdatert 11.juni 2010 og vi gir deg oversikten over de nye satsene.

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,

 • til og med 5 km/t kr 600,-
 • til og med 10 km/t kr 1600,-
 • til og med 15 km/t kr 2900,-
 • til og med 20 km/t kr 4200,-
 • til og med 25 km/t kr 6500,-

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,

 • til og med 5 km/t kr 600,-
 • til og med 10 km/t kr 1600,-
 • til og med 15 km/t kr 2600,-
 • til og med 20 km/t kr 3600,-
 • til og med 25 km/t kr 4900,-
 • til og med 30 km/t kr 6500,-
 • til og med 35 km/t kr 7800,-

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

 • 36 km/t til og med 40 km/t kr 9000,-.

Det er selvfølgelig nok også forelegg for andre overtredelser av vegtrafikkloven.

 • Kjøring på rødt lys: 5200,-
 • Kjøring mot feil kjøreretning, feil vei i envegskjøring, i gåtate eller svinge der det ikke er lov: 4200,-
 • Kjøring over heltrukket sperrelinje: 3200,-
 • Kjøring på fortau eller gangvei: 3200,-
 • Forbikjøring til høyre: 3200,-
 • Brudd på vikeplikt: 5200,-

Når får du prikker på førerkortet?
Prikker på førerkortet kan du få ved flere overtredelser av Vegtrafikkloven. Får du mer enn syv prikker i løpet av tre år mister man førerkortet for seks måneder. Førerkortet ryker altså på den 8.

Dette gir prikker i førerkortet:

 • Overtredelse av fartsgrense med over 10 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
 • Overtredelse av fartsgrense med over 15 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
 • Kjøring på rødt lys
 • Ulovlig forbikjøring
 • Overtredelse av vikeplikt

Her finner du en komplett oversikt over alle forelegg og satsene

Her finner du oversikten over prikkbelastning

Kilde: Nettavisen

Facebook-kommentar