For de av dere som har tatt førerkortet i januar, har kanskje allerede merket seg dette. Det er inne på Statens vegvesens etatsavis vi finner nyheten og det nye designet kommer i forbindelse med at EU har innført sitt tredje førerkortdirektiv.

 

Baksiden av kortet vil fange opp at EU har innført to nye førerkortklasser. Klasse AM – moped – som til nå bare har vært en nasjonal klasse, vil fra nå gjelde for hele Europa.

 

Vi har nevnt i tidligere artikler at det er kommet en mellomtung motorsykkelklasse A2 og som har fått sin naturlige plass inne på førerkortet.

 

Rosa og sikkert

EU bestemmer rammen for hvordan førerkortet skal se ut og hvilke sikkerhetselementer det skal inneholde. Fargen skal være rosa, men nyansen er det opp til hvert enkelt land å bestemme.

 

– Vi har satt inn en rosa strek på det nye førerkortet som er ett av flere sikkerhetselement som er vanskelig å kopiere. En annen ny ting er at det blir et lite felt på baksiden der du både kan få fram bilde og fødselsnummer når du vrir litt på kortet, forteller «designer» Kristiansen.

 

– Dette blir et enda sikrere førerkort enn det vi har i dag, som så vidt vi vet ikke er lett å kopiere. Vi har samarbeidet tett med Kripos i hele prosessen, både når det gjelder kvalitet og sikkerhetselementer.

 

Alle skal få

Alle som kjører opp etter 19. januar vil få det nye førerkortet, også de som skal utvide til nye førerkortklasser, fornye eller har mistet kortet. Det er dermed ingen som trenger å gjøre noe spesielt i forbindelse med innføring av det nye førerkortet.

 

Fornyelsene skjer uten prøve og tungbilførere må som nå, fornye oftere.

 

– Det nye førerkortet har begrenset gyldighet og som for pass, må du heretter fornye kortet med jevne mellomrom: etter 15 år, forteller Kristiansen.

 

Les mer om det nye førerkortet og hva som er nytt i direktivet på vegvesen.no

 

Samisk dikt er byttet ut med Wergeland

Mens en på baksiden av de tidligere førerkortene kan skimte et samisk dikt som ett av sikkerhetselementene, har nå Henrik Wergeland overtatt.

 

Nå er det Småbarnas nasjonalsang, den som starter med «Vi er-e en nasjon vi med, vi små en alen lange»

 

Sist førerkortet ble endret var i 1998, da kom det i bankkortformat og det er i  dag  3,1 millioner nordmenn som har førerkort.

 

Gyldige førerkort i Norge

I Norge er det fra 19. januar 2013 fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige. Ny EØS-modell fra 19. januar 2013, EØS-modell i kredittkortformat utstedt fra 1. januar 1998 – 18. januar 2013, Wien-modell 1, Wien-modell 2 og grønn bok.

 

Selv om alle fem modellene er gyldige innen EØS-området og Sveits, anbefaler Statens vegvesen at du har en av de 2 nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med utenlandske myndigheter, banker, bilutleiefirma osv.

 

De små førerkortene blir også lettere akseptert som legitimasjon i ulike sammenhenger.

 

Facebook-kommentar