fjord2

 

Det er fortsatt liv i prosjektet «Fjord Motorpark» på Karmøy. Men som alle andre motorsportanlegg høster planene kraftig støy i lokalsamfunnet.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Fjord Motorpark har potensiale til å bli et kraftsenter for norsk motorsport. Bikeport har tidligere omtalt det spektakulære anleggetsamt nedturen i januar i år. Karmøy kommune hadde vedtatt å ekspropriere nødvendig areal for å realisere prosjektet, men Gulating lagmannsrett mente at vedtaket bygget på en saksbehandlingsfeil. Dermed var det (midlertidig) full stopp. Nå skal saken opp på nytt i kommunen.

 

TO DATOER

For at Fjord Motorpark skal kunne stikke spaden i jorden og faktisk starte bygging av anlegget, må det underkjente ekspropriasjonsvedtaket opp til ny behandling i formannskapet og kommunestyret i Karmøy. Og kommunen har faktisk bestemt seg for å ta saken opp på nytt. Den skal først behandles i formannskapet 23.mai. Blir den banket gjennom der, skal den endelig avgjøres av kommunestyret 13. juni.

 

POLITISK FLERTALL

Sist gang kommunestyret behandlet planene, hadde det altså flertallet av Karmøy-politikerne i ryggen. At saken blir tatt opp på nytt, tolkes lokalt som et signal om at prosjektet fortsatt har politisk flertall. Men som alle andre motorsportanlegg i Norge, møter også dette mye motstand i lokalsamfunnet. Det er opprettet Facebook-grupper både for og mot Fjord Motorpark, og motstanderne er glødende opptatt av både støyplager, fugleliv og turstier. Mens både initiativtakere, de 50 klubbene og mer enn 5.000 medlemmene som står bak initiativet så godt de kan understreker at anlegget vil oppfylle alle krav til støyskjerming. Samt det faktum at Fjord Motorpark vil skape både arbeidsplasser og inntekter for kommunen.

 

VEIEN VIDERE

Dersom kommunestyret i Karmøy på nytt vedtar ekspropriasjon 13. juni, har initiativtakerne et håp om at første del av anlegget (asfaltbanen) vil kunne stå ferdig en gang i løpet av 2018. I tillegg til asfaltbane for f.eks roadracing, vil anlegget inneholde baner for supermotard, motocross, gocart, dragracingstripe (som også kan brukes til luftsport), rallycross og forskjellige baner/løyper for offroadkjøring. Anlegget er også designet for å kunne brukes i kjøreopplæring av alt fra mopeder til tungbiler.

Facebook-kommentar