Geir Strand, organisasjonssekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

– Ulykker kan unngås dersom vi som er på veien raskt melder fra til veimyndighetene om farlige sprekker og hull i veidekket som du mener setter sikkerheten til motorsyklister i fare. Erfaringen er at slike meldinger tas på alvor og blir utbedret raskt, sier Geir Strand, organisasjonssekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) til Bikeport.

NMCU) er en interesseorganisasjonen til norske gatemotorsyklister. NMCU ble startet i 1972 og har i dag  15.000 medlemmer.

Her finner du NMCUs meldeskjema om farlig veistrekning

NMCU har i 22 år administrert meldetjenesten for farlige strekninger på norske veier:

– Alle skjemaer er lagret og arkivert siden 1995. Alle som melder inn en veilfelle til NMCU ringer også 175 for muntlig melding til Statens vegvesen. I tillegg sender NMCU inn skjemaene til Vegdirektoratet som så distribuerer videre til de lokale veiavdelingene, opplyser Strand som sier tallene viser en nedadgående trend i antall innmeldte veifeller:

I fjor ble det innmeldt ca 125 veifeller. Tidligere år har antallet ligget på rundt 300:

– Dette tolker vi som at vegvedlikeholdet er blitt bedre. Rutinene hos de som har driftskontraktene forbedres stadig, sier Strand.

Norsk Motorsykkelunion gir følgende veiledning til bruk av meldetjenesten du finner på NMCUs nettsider:

“Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at du først må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175 og deretter sende det elektroniske veifelleskjemaet så snart du har tilgang til Internett”.

 

Facebook-kommentar