Kjøretøyforskriften som er brukt til nå, er helt utdatert, NMCU og Vegdirektoratet ble i sommer enige om å endre regelverket på dette.

Nå ser det ut til at det kan løse seg hvis du har hatt problemer med å få godkjent en henger eller sidevogn til motorsykkelen din.Av: Mona Forsnes

For sidevogn sies det:

I korthet går forslaget ut på at største tillatte totalvekt på en sidevognsykkel fastsettes ved å legge sammen totalvekten på motorsykkelen og totalvekten på sidevognen. Totalvekten for motorsykkelen finnes i typegodkjenningspapirene og totalvekten for sidevognen finnes i de tekniske spesifikasjonene fra alle seriøse sidevognsfabrikanter. Enkelt, greit og ubyråkratisk.

For sidevogn der det er umulig å fremskaffe vektgarant:

F.eks hjemmebygde vogner, må de i framtiden godkjennes under de nye nasjonale godkjenningsreglene for amatørbydge motorsykler, som NMCU og NFSOK jobber med å få innført i Norge

Godkjenning av hengerfester:

Vegdirektoratet foreslår at om ikke motorsykkelprodusenten selv oppgir konkrete krav til hengerfester på sine modeller, skal hengerfestet godkjennes på grunnlag av dokumentasjon fra hengerfestefabrikanten.

Høringsfristen er 18. desember og både Norsk sidevogn Klubb og NMCU står på listen. Vi gleder oss til resultatet og håper at dette blir gjennomførbart.

Vi er glad vi har NMCU som står på for oss motorsyklister.

Kilde:nmcu.org

Facebook-kommentar