Vi har sagt nei til å bruke wire-rekkverk i Norge. Nå har imidlertid etatsgruppeleder for NITO i Statens Vegvesen, Siw Tyldum, gått ut å oppfordret Samferdselsdepartementet om å gjøre om denne beslutningen.

Siw Tyldum uttaler at hun synes det tas for mye hensyn til MC-fører i denne saken. Vi oppfordrer Tyldum til en MC-tur.

Hun, og flere andre vil derfor ha wire-rekkverk tilbake, og begrunner dette med at det ikke bør tas hensyn til en mindre trafikkgruppe, MC-førere, med følgende uttalelse:

– I valget mellom utrygge motorsyklisters bekymring og muligheten til å avverge dødsulykker burde valget være enkelt. Det kan ikke være tvil om at disse rekkverkene ville gjøre langt mer nytte enn skade.

Hun mener at dersom det hadde vært benyttet wire-rekkverk hadde Norge hatt mye mer midtrekkverk enn tilfellet er nå:

– Hadde vi, som svenskene, kunne benyttet wire-rekkverk hadde vi fått mange ganger så mye midtrekkverk enn tilfellet er nå. Når vi vet at møteulykker er blant de mest alvorligste og vanligste ulykker her i landet, vil vi oppfordre Samferdselsdepartementet til å gjøre om nevnte beslutning, sier Tyldum.

At en ny svensk rapport viser at Wire-rekkverk krever oftere og er mer kostbare reperasjoner tenkes det tydeligvis ikke på. Her tenkes det kun førstegangs investeringer, og som vanlig, ikke langsiktig. Rapporten ble for øvrig bestilt av det svenske vägverket og kan lastes ned for lesing av alle ansatte i statens vegvesen her.

Vi oppfordrer også de ansatte i statens vegvesen til å lese sin egen håndbok nr 245, MC-sikkerhet, som er laget av Vegdirektoratet med tanke på MC-sikkerhet på norske veier. Under kapitelet om Vegrekkverk står det følgende å lese:

Ett problem er at motorsyklister velter, sklir langs asfalten og treffer rekkverksstolpene
og/eller rekkverksskinna. Stålskinnerekkverk, rørrekkverk og wirerekkverk har
skinne/rør/wire som ofte sitter så høyt at motorsyklister ved en velt sklir under rekkverket
og bråstopper i stolpene. Smale og skarpkantede stålstolper kan påføre motorsyklistene store
skader. Det kan også være utstikkende detaljer ved konstruksjonen eller utførelsen som
bidrar til å øke skadene. Også wirene i et wire-rekkverk kan påføre motorsyklister store
skader.

Hele håndboken kan leses her.

En skulle for øvrig tro at en av oppgavene for statens vegvesen var å legge forholdene til rette for at man som fører av motorkjøretøy skal føle at man er sikker når man kjører.

Vi vet at mange føler ubehag når man kjører motorsykkel på veier hvor det er wire-rekkverk på en eller begge sider av veien. Forstålig nok, når en kun har en til to meter avstand til egg-deleren i en fart av 80 km/t. Hva om en punkterer?

Siw Tyldum oppfordres herved, og er invitert med, på en MC-tur med undertegnede langs wire-rekkverk for selv å føle hvordan det er å være motorsyklist langs wire-rekkverk. Det er bare å ta kontakt for avtale.

Facebook-kommentar