På NMCU sine nettsider kan vi lese at det blir gjort en del forandringer innen organisasjonen FEMA. Omstrukturerringen går ut på å konsentrere seg fullt og helt for lobbyvirksomhet i Brussel og andre plasser der det blir tatt avgjørelser for oss motorsyklister.Av: Mona Forsnes

En viktig årsak til at FEMA nå skjerper sitt fokus er EUs forslag til ny Framework Regulation (rammeforordning) for tohjulinger. I Kommisjonens utkast til nye regler er det igjen foreslått å forby at det kan gjøres endringer på motorsykkelen. Man vurderer også å innføre periodisk kontroll for MC og nok engang lurer det gamle forslaget om 100 hk grense i kulissene.

Er du medlem av NMCU, kan du lese en fyldig artikkel om EUs Framework Regulation i februarnummeret av MC-bladet.

På grunn av beslutningen på årsmøtet, blir det også omfattende forandringer innad i FEMAs organisasjon og det blir nå et lite men en handlekraftig gjeng på fire personer som skal ta styringen.

De fire er : Theo Klossner (CH) Director of Finance, Chris Hodder (UK) Director of Lobbying, Gerard Livett (UK) President, Maria Nordqvist (S) Director of Organisational Development og til slutt, NMCUs generalsekretær, Morten Hansen, Director of Communication.

Oppfordrer nok en gang motorsyklister i vårt lange land om å bli medlem av NMCU.

NMCU-FEMA_1265111481.jpg

Kilde: nmcu.org

Facebook-kommentar