Borg MC klubb jobber jevnt og trutt og her er siste oppdatering fra all jobbingen på banen.Av: Mona Forsnes

Veien inn til området er ferdig opparbeidet og planert med subus og det er planert i grøftekanten, depot er ferdig planert med subus (ca 11 mål) og har allerede vært utleid til gatebil i helgen 9-11 juli. Startsletta (6,7 mål) ble også brukt, denne er grovplanert og skal etter hvert brukes som midlertidig lagringsplass for masse til motocrossbanen.

Dette ga klubben en fin inntekt som de kan bruke til den videre utbygg

ing. Serviceveien er også ferdig opparbeidet, denne er på ca 400 m og går i ytterkant av deler av området hvor MX banen skal ligge.

For de som ikke har vært der, så har dette blitt ett stort område som de er stolte av og mange vil nok bli overrasket over hvordan området har blitt forandret i løpet av de siste 6 måneder.

Kommer til å bli du en av brukerne når anlegget er ferdig?

Kilde: Borg MC klubb

zp8497586rq

Facebook-kommentar