Motorsyklister i Trondheim har i vår og forsommeren i år utkjempen en kamp mot byens parkeringsetat. NMCU Sør-Trøndelag har hatt en lang og tidels vanskelig dialog med etatens ledelse uten at det egentlig har kommet til noen bedre konklusjon.

Nå oppfordres alle motorsyklister i Trondheim til aksjon lørdag 21 juni.

Trondheim Parkering driver med svært forskjellig praksis når det gjelder ilegging av tilleggsgebyr på parkerte motorsykler. 9. mai skrev blant annet Adressa.no at MC-boomen gir parkeringskaos, hvor det blant annet ble vist til MC-fører Bjørn Rytter som i 10 år hadde benyttet samme parkeringsplass for sin Harley Davidson inntil han fikk parkeringsbot.

Problemet som har oppstått er det Trondheim Parkering selv som har skylden i, da de benytter svært ulik praksis, fra person til person fra dag til dag og fra motorsykkel til motorsykkel. Det å prakrer motorsykkel i Trondheim har blitt et sjansespill, hvor man ikke har noen kontroll på om man vil bli ilagt tilleggsavgift eller ikke. Situasjonen er således vanskelig for alle på to hjul.

Hans_Vestre_NMCU_1202120673.jpgNå i ettermiddag spres følgende SMS rundt til motorsyklister i Trøndelag:
“NMCU oppfordrer alle motorsyklister i Trondheimsregionen til å bli med på en parkeringsaksjon lørdag 21/6 kl 0800 hvor vi tar en p-plass hver i midtbyen for å demonstrere mot Trondheim Parkeringsgebyr-iver. Samt deres lite vilje til tilrettelegging for parkeringsmuligheter for motorsyklister.”

Leder for NMCU i Sør-Trøndelag sier til BikePort.no at det er krefter i styret i NMCU Sør-Trøndelag som er meget lei av Trondheim Parkerings holdning i saken og ønsker å iverksette slikt tiltak.

Leder i NMCU, Hans Vestre (bildet), sier han ikke er direkte kjent med denne aksjonen, men er godt kjent med problematikken rundt parkering i Trondheim sentrum. Han synes en slik aksjon er greit nok, og har ingen innvendinger mot at motorsykelister da parkerer lovlig med betalt avgift på hver sin parkeringsplass.

Facebook-kommentar